TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 22 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
th5718 
 Giảng viên đang truyền đạt những kiến thức cơ bản cho các học viên

Ngày 05/7/2018, Sở Công Thương tổ chức tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý nhà nước và doanh nghiệp lĩnh vực Công Thương về biến đổi khí hậu, giải pháp kiểm soát phát thải khí nhà kính từ các hoạt động năng lượng và công nghiệp.

       Tại lớp tập huấn, các học viên được giảng viên truyền đạt những kiến thức cơ bản về: Biến đổi khí hậu, nguyên nhân, tác động của biến đổi khí hậu, chiến lược giảm nhẹ biến đổi khí hậu; hiệu ứng nhà kính, các giải pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; Nghị định số 18/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường, Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường,…

Sau khi giảng viên truyền đạt những kiến thức cơ bản, các học viên đã có nhiều ý kiến thảo luận sôi nổi, nhiều câu hỏi liên quan đã được giảng viên giải đáp thỏa đáng. Lớp tập huấn nhận được sự đánh giá cao của các học viên, góp phần nâng cao kiến thức cho cán bộ quản lý nhà nước và doanh nghiệp lĩnh vực Công Thương về biến đổi khí hậu, giải pháp kiểm soát phát thải khí nhà kính từ các hoạt động năng lượng và công nghiệp.

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212