TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 31 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
hdct6tdn2018 
 Công nhân Công ty TNHH nghiên cứu kỹ thuật R Việt Nam (KCN bờ trái sông Đà) gia công sản phẩm thấu kính

          Sáu tháng đầu năm 2018, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Công Thương, sự phối hợp hiệu quả của các cấp, các ngành trong tỉnh, Ngành Công Thương Hòa Bình đã thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch được giao. Tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đạt mức tăng trưởng khá. Trên thị trường nhất là dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, hoạt động mua bán hàng hóa và dịch vụ sôi động, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, không có hiện tượng thiếu hàng, sốt giá. Sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh có chuyển biến tích cực, tăng so cùng kỳ năm trước.

       Về sản xuất công nghiệp, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước đạt 15.850 tỷ đồng tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2017, thực hiện 50,1% kế hoạch. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2017.Trong đó ngành công nghiệp tăng trưởng khá. Các cơ sở chế biến đường, tinh bột... đã ổn định và tăng trưởng cao; Ngành sản xuất, phân phối điện, cung cấp nước và xử lý nước thải tăng trưởng tốt. Nguồn điện lưới phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt trên địa bàn tương đối ổn định. Sản lượng điện thương phẩm tăng 6,6%. Các nhà máy thủy điện nhỏ sau thời gian sửa chữa đã đi vào hoạt động ổn định (Nhà máy thủy điện Đồng Chum, Suối Nhạp - Đà Bắc), lượng nước trữ tại Hồ thủy điện Hòa Bình ổn định nên sản lượng điện sản xuất tăng 16,2% so với cùng kỳ; ngành công nghiệp khai thác, sản lượng các sản phẩm khai thác thấp do các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực khai khoáng chưa hoàn thiện về thủ tục cấp phép khai thác.

Về hoạt động thương mại - dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt 13.311 tỷ đồng tăng 20,14% so với cùng kỳ năm trước thực hiện 50,04% kế hoạch năm. Chỉ số giá tiêu dùng ước tăng khoảng 1,1% so với tháng 12/2017; kim ngạch xuất khẩu 6 tháng ước đạt 308,175 triệu USD, tăng 31% so với cùng kỳ, thực hiện 50,52% kế hoạch năm. Trong đó: Xuất khẩu hàng hóa 6 tháng ước đạt 289,075 triệu USD, tăng 33% so với cùng kỳ, thực hiện 50,63% kể hoạch năm. Xuất khẩu dịch vụ ước đạt 19,1 triệu USD, tăng 8% so với cùng kỳ, đạt 48,97% kế hoạch năm. Cơ cấu kim ngạch hàng hóa xuất khẩu đến nay thay đổi không đáng kể so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Nhóm hàng điện tử ước đạt 151,085 triệu USD tăng 33% so với cùng kỳ, chiếm 52% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Dệt may ước đạt 108,537 triệu USD tăng 35% so với cùng kỳ, chiếm 37,5% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Đây là những mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn và tốc độ tăng cao. Mặt hàng nông sản chiếm tỷ lệ nhỏ. Thị trường xuất khẩu vẫn tập trung vào các thị trường truyền thống như: Hoa Kỳ, EU, Nga, ASEAN, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc...; kim ngạch nhập khẩu 6 tháng ước đạt 226,587 triệu USD, tăng 12% so với cùng kỳ, đạt 46,24% kế hoạch năm. Trong đó, nguyên liệu phục vụ sản xuất ước đạt 204,427 triệu USD tăng 11% so với cùng kỳ; máy móc thiết bị, hàng hóa khác ước đạt 22,16 triệu USD tăng 27% so với cùng kỳ.

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212