TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 116 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
cnttxdhg 
 Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra việc tuân thủ, duy trì các điều kiện về kinh doanh xăng, dầu tại Doanh nghiệp tư nhân Khánh Thượng

           Vừa qua, Đoàn thanh tra Sở Công Thương đã tiến hành thanh tra việc tuân thủ, duy trì các điều kiện về kinh doanh xăng, dầu tại 33 cửa hàng kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

         Theo đó, qua kiểm tra thực tế tại 33 cửa hàng kinh doanh xăng, dầu cơ bản các cửa hàng đều thực hiện nghiêm túc quy định của Nhà nước trong hoạt động kinh doanh. Các cửa hàng bán lẻ xăng, dầu đã tiến hành nâng cấp, đầu tư đổi mới trang thiết bị, treo biển hiệu, logo theo quy định và thực hiện nghiêm túc việc công khai niêm yết giá theo các quy định của Nhà nước trong hoạt động kinh doanh. Hầu hết nhân viên trực tiếp kinh doanh xăng, dầu đã được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn có một số tồn tại, thiếu sót như 23/33 cửa hàng không thực hiện việc niêm yết công khai Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng, dầu do Sở Công Thương Hòa Bình cấp; 24/33 cửa hàng không thực hiện việc niêm yết công khai Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện, thiết bị đo lường; 08/33 cửa hàng trang bị thiếu phương tiện, dụng cụ chữa cháy; 04/33 cửa hàng bố trí thiếu phương tiện, chữa cháy ban đầu tại các vị trí cột, bơm, máy phát điện, gian bán hàng.

Đoàn thanh tra đã tham mưu Giám đốc Sở Công Thương ban hành kết luận thanh tra. Qua đó, yêu cầu các cửa hàng kinh doanh xăng, dầu khắc phục những tồn tại, thiếu sót.

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212