TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 10 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 baner hanoi gift show 2019

BANG GIA DAT 2015

THUE copy

htldcsxlhb 
 Lắp bóng đèn chiếu sáng tại trung tâm xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

Thực hiện Quyết định số 2489/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của UBND tỉnh về việc phân công cơ quan, đơn vị giúp đỡ các xã thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, Sở Công Thương được phân công giúp 03 xã Miền Đồi, Quý Hòa, Tân Lập huyện Lạc Sơn.

        Sau khi nhận được sự phân công giao nhiệm vụ của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 135 Sở Công Thương đã thành lập Đoàn công tác đến các Miền Đồi, Quý Hòa, Tân Lập huyện Lạc Sơn nắm tình hình, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương bàn phương thức giúp đỡ. Theo đó,xóa 02 nhà tạm đối với 02 hộ dân tại xã Miền Đồi; Hỗ trợ xây dựng hệ thống chiếu sáng tại trung tâm 03 xã; Sửa chữa và nâng cấp hệ thống đường dây và trạm biến áp tại 03 xã; Hỗ trợ đầu tư, phát triển cây có múi và các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn 03 xã; Hỗ trợ đào tạo nghề nông thôn.

Nằm trong kế hoạch giúp đỡ, vừa qua, Ban Chỉ đạo 135 Sở Công Thương đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở về tiến hành lắp đặt hệ thống chiếu sáng gồm 15 bóng đèn tại trung tâm 03 xã Miền Đồi, Quý Hòa, Tân Lập huyện Lạc Sơn.

Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 135 Sở Công Thương  tiếp tục triển khai giúp đỡ theo kế hoach đã đề ra. Qua đó, từng bước làm tốt công tác xóa đói, giảm nghèo góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212