TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 129 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
th162018 

Sở Công Thương Hòa Bình tổ chức Lớp tập huấn nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp

        Ngày 01/6/2018, Sở Công Thương Hòa Bình tổ chức khai giảng Lớp tập huấn nâng cao năng lực quản trị, nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2018”. Đối tượng là cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý thuộc các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

        Tại Lớp tập huấn, các học viên được giảng viên truyền đạt những kiến thức cơ bản về quản trị doanh nghiêp như: Hệ thống văn bản quy phạm phát luật, Khái niệm, vai trò, các nhân tố ảnh hưởng đến ngành công nghiệp hỗ trợ, thực trạng ngành công nghiệp hỗ trợ hiện nay; Lãnh đạo điều hành doanh nghiệp; Quản trị sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ phù hợp với yêu cầu quốc tế, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường,…

Thông qua lớp tập huấn đã góp phần trang bị kiến thức và nâng cao năng lực quản trị, nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212