TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 13 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa

Nhằm hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng chống ma túy – ngày 26 tháng 6 năm 2018, vừa qua Sở Công Thương Hòa Bình đã ban hành công văn yêu cầu phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố; các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở triển khai, thực hiện một số nội dung:

Tăng cường công tác phòng, chống ma túy, góp phần hạn chế tối đa tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự, an ninh trên địa bàn. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới, Chiến lược Quốc gia phòng, chống kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Quản lý chặt chẽ công tác xuất nhập khẩu tiền chất công nghiệp, đặc biệt là các loại tiền chất có nguy cơ cao, quản lý chặt chẽ tiền chất nhập khẩu, lưu thông trên thị trường, tiền chất kinh doanh nhỏ lẻ tại các chợ, các cửa hàng; Kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng, tồn trữ tiền chất công nghiệp của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất nhằm phát hiện sai sót, kịp thời chấn chỉnh để quản lý tốt các loại tiền chất tránh thất thoát vào sản xuất ma túy. Kiểm tra tiền chất lưu thông trên thị trường, phát hiện và xử lý theo quy định những lô hàng không có hóa đơn chứng từ.

Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, truyền thông về phòng, chống ma túy, mại dâm, ADIS với nhiều hình thức khác nhau nhằm nâng cao nhận thức cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị. Lồng ghép nội dung tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy, mại dâm với các hoạt động đoàn thể.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212