TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 52 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
IMG 0122 
 Sở Công Thương Hòa Bình tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp

Ngày 20/5/2018, Sở Công Thương Hòa Bình đã tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2018.

       Trong thời gian diễn ra tập huấn, các học viên được giảng viên truyền tải một số kiến thức: Những vấn đề cơ bản về quản trị doanh nghiệp: Khái niệm, chức năng của quản trị doanh nghiệp, hoạch định chiến lược và kế hoạch, tổ chức bộ máy của doanh nghiệp, lãnh đạo điều hành doanh nghiệp; Tổng quan về quản trị sản xuất: Mục tiêu của quản trị sản xuất, vai trò của quản trị sản xuất đối với doanh nghiệp, quan hệ của quản trị sản xuất với các hoạt động khác, các nội dung chủ yếu của quản trị sản xuất,….

Thông qua lớp tập huấn đã góp phần trang bị kiến thức và nâng cao năng lực về quản lý và điều hành tổ chức sản xuất kinh doanh cho lãnh đạo, cán bộ quản lý các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212