TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 57 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
hnqtt52018 
 Sở Công Thương Hòa Bình tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức về hội nhập quốc tế năm 2018

Ngày 18/5/2018, Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức về hội nhập quốc tế năm 2018 cho cán bộ, công chức các Sở, ban, ngành của tỉnh; Cán bộ, công chức phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố; Toàn thể cán bộ, công chức các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Công Thương.

         Tại lớp bồi dưỡng các học viên đã được nghe PGS,TS. Nguyễn Văn Lịch – Giảng viên Học viện Ngoại giao truyền tải các nội dung: Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, Việt Nam tham gia các Hiệp định thương mại tự do (FTA), cơ hội và thách thức khi tham gia các hiệp định MDTD, các hiệp định Việt Nam tham gia: AFTA, AEC, ADB, APEC, ASEM,....

Thông qua lớp bồi dưỡng đã trang bị những kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức các Sở, ban, ngành của tỉnh; Cán bộ, công chức phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố và toàn thể cán bộ, công chức các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Công Thương, qua đó giúp cho các học viên nâng cao nhận thức về hội nhập quốc tế, từng bước nâng cao chất lượng cán bộ trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, nhất là hội nhập kinh tế quốc tế.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212