TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 152 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa

Vừa qua, Sở Công Thương trình UBND tỉnh phê duyệt Tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Hòa Bình sử dụng vốn ODA do EU tài trợ, giai đoạn 2018 – 2020.

Theo đó, Tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Hòa Bình sử dụng vốn ODA do EU tài trợ, giai đoạn 2018 – 2020 có quy mô công trình chiều dài đường dây trung áp 10,528 Km; xây dựng 14 trạm biến áp, tổng dung lượng lắp đặt 1.995 KVA; chiều dài đường dây hạ áp 63,172 Km; tổng số công tơ 1.820 chiếc; dây dẫn đấu nối điện sau công tơ đến hộ dân: 81,900 Km.Tiểu dự án được triển khai trên địa bàn 08 xã thuộc 04 huyện của tỉnh Hòa Bình, với giá trị tổng mức đầu tư là trên 59 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư vốn ODA do EU tài trợ và vốn đối ng ngân sách tỉnh.

Tiểu dự án nếu được UBND tỉnh phê duyệt triển khai sẽ tạo điều kiện cho người dân khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được sử dụng điện để sản xuất và sinh hoạt; tạo điều kiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất và thu hẹp dần khoảng cách phát trin trong vùng và giữa các vùng một cách bền vững góp phần thúc đy phát trin kinh tế - xã hội của địa phương.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212