TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 25 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
tdnhb8nm 
 Các nhà máy thủy điện nhỏ ở tỉnh Hòa Bình đóng góp một phần điện năng quan trọng cho hệ thống lưới điện quốc gia

       Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có 08 dự án nhà máy thủy điện đã hoàn thành phát điện thương mại với tổng công suất là 26,65 MW, gồm: Nhà máy thủy điện So Lo 1 có công suất 5,2 MW; Nhà máy thủy điện So Lo 2 có công suất 3,5 MW; Nhà máy thủy điện Vạn Mai có công suất là 0,6 MW; Nhà máy thủy điện Suối Nhạp A có công suất là 4 MW; Nhà máy thủy điện Suối Tráng có công suất 2,7 MW; Nhà máy thủy điện Định Cư có công suất 1,05 MW; Nhà máy thủy điện Đồng Chum 2 có công suất 9MW và Nhà máy thủy điện Hồ Trọng có công suất 0,6 MW.

       Ngoài ra, Hòa Bình đang triển khai thi công xây dựng 03 nhà máy thủy điện nhỏ với tổng công suất là 14,2 MW gồm: Nhà máy thủy điện Miền Đồi 1 có công suất 1,6 MW; Nhà máy thủy điện Suối Mu có công suất 9 MW và Nhà máy thủy điện Trung Thành có công suất 3,6 MW. Tuy nhiên, do hạn chế về vốn đầu tư và vướng mắc trong giải phóng mặt bằng do đó, tiến độ triển khai thi công xây dựng các nhà máy thủy điện này đều chậm so với kế hoạch. Để khắc phục tình trạng này, Sở Công Thương đã yêu cầu chủ đầu tư các dự án cần phối hợp chặt chẽ hơn với Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện, chính quyền địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng và trong quá trình triển khai thực hiện dự án; huy động vốn đầu tư để triển khai thực hiện dự án đảm bảo đúng tiến độ.

Chúng ta hy vọng rằng các dự án nhà máy thủy điện nhỏ chậm tiến độ sẽ sớm hoàn thành và phát điện để đóng góp một phần điện năng quan trọng cho hệ thống lưới điện quốc gia đồng thời tạo nguồn thu cho ngân sách và công ăn việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212