TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 35 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa

Do tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, thời tiết, thiên tai thời gian qua diễn biến hết sức bất thường, phức tạp, khó lường; đặc biệt là cơn bão số 10 năm 2017 đã làm cho nhiều xã của tỉnh bị chia cắt, cô lập và mất điện trên diện rộng gây mất thông tin liên lạc dẫn đến công tác ứng cứu, khắc phục thiệt hại trong và sau bão của các cấp, các ngành của tỉnh gặp nhiều khó khăn. Vì vậy việc cấp điện dự phòng bằng năng lượng mặt trời cho các xã vùng sâu, vùng xa thường xuyên xẩy ra bão, lũ để đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt phục vụ công tác ứng cứu và khắc phục thiệt hại do bão, lũ gây ra góp phần sớm ổn đinh đời sống của nhân dân là rất cần thiết. Do đó, vừa qua Sở Công Thương ban hành Công văn kính đề nghị UBND tỉnh cho phép Sở Công Thương lập Dự án cấp điện dự phòng bằng năng lượng mặt trời cho các xã vùng sâu, vùng xa thường xuyên xẩy ra bão, lũ.

Theo đó, quy mô đầu tư xây dựng 24 hệ thống cấp điện dự phòng bằng năng lượng mặt trời với công suất 500 Wp/hệ thống tại 24 xã thuộc 06 huyện, tỉnh Hòa Bình. Phân kỳ thực hiện đầu tư, năm 2018 xây dựng 09 hệ thống cấp điện dự phòng bằng năng lượng mặt trời tại 09 xã thuộc 02 huyện Đà Bắc và Tân Lạc; năm 2019 xây dựng 08 hệ thống cấp điện dự phòng bằng năng lượng mặt trời tại 08 xã thuộc huyện Mai Châu; năm 2020 xây dựng 07 hệ thống cấp điện dự phòng bằng năng lượng mặt trời tại 07 xã thuộc 03 huyện Lạc Sơn, Cao Phong và Kim Bôi. Với tổng mức đầu tư dự kiến là 2,4 tỷ đồng. Sau khi dự án hoàn thành Chủ đầu tư sẽ bàn giao cho UBND các xã có dự án quản lý, vận hành.

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212