Tin hoạt động ngành
bgtd 
 Bàn giao và đưa vào sử dụng công trình điện tại xã Do Nhân và Phú Cường huyện Tân Lạc góp phần cung cấp điện ổn định cho người dân

Vừa qua, Sở Công Thương đã phối hợp với Công ty Điện lực Hòa Bình tiến hành bàn giao công trình điện tại xã Do Nhân và Phú Cường huyện Tân Lạc thuộc Dự án “Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020” cho Điện lực Cao Phong quản lý, vận hành.

         Công trình điện tại xã Do Nhân và Phú Cường huyện Tân Lạc có quy mô xây dựng mới 2.470 m đường dây 35 kV; 10.698 m đường dây 0,4 kV; 03 trạm biến áp: 01 trạm 160kVA-35(22)/0,4kV và 02 trạm 75kVA-35(22)/0,4kV; Lắp đặt 120 chiếc công tơ 1 pha loại 3/(9)A và 5/(20)A. Sau hơn 1 năm thi công, công trình đã hoàn thành góp phần cung cấp điện ổn định cho người dân.

Như vậy, tính đến nay có 08 trạm biến áp thuộc Dự án “Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020” đã hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng tại 05 xã thuộc huyện Lạc Sơn và Tân Lạc, cấp điện cho 786 hộ dân.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập