TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 40 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
kggd 
 Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

Trong thời gian gần đây tình trạng doanh nghiệp kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng - LPG chiếm dụng trái phép các sản phẩm của các doanh nghiệp có uy tín, trong đó có nhiều chai LPG bị chiếm dụng được cắt tai, mài vỏ, không được kiểm định và đưa ra thị trường gây mất an toàn về phòng, chống cháy nổ, đe dọa trực tiếp tới tài sản, tính mạng người sử dụng; đồng thời gây thiệt hại về kinh tế, hình ảnh, thương hiệu của chủ sở hữu chai LPG. Để tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh LPG, ngăn chặn, hạn chế tối đa những vi phạm có thể xảy ra trong kinh doanh LPG, góp phần ổn định thị trường. Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình đã có văn bản tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng. 

         Theo đó Sở Công Thương yêu cầu Chi cục Quản lý thị trường tập trung thực hiện các nhiệm vụ:

Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13/CT-BCT về tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ đối hoạt động của các cơ sản sản xuất, kinh doanh LPG trên địa bàn tỉnh, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh LPG không duy trì đúng các điều kiện kinh doanh, điều kiện an toàn, phòng, chống cháy nổ thì xem xét, đề nghị Sở Công Thương ra quyết định đình chỉ hoạt động, thu hồi hoặc tước Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định;

Phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định về điều kiện kinh doanh, đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ đối với thương nhân kinh doanh LPG đầu mối, tổng đại lý và đại lý kinh doanh LPG, cửa hàng bán LPG chai, trạm nạp, trạm cấp, cơ sở sản xuất, sửa chữa LPG chai;

Phối hợp với Công an tỉnh rà soát, kiểm tra các trạm nạp LPG, kho chứa chai LPG có dấu hiệu vi phạm. Kiên quyết xóa bỏ các trạm sang chiết, nạp LPG trái phép, các điểm kinh doanh chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm theo quy định. Những vụ việc vi phạm nghiêm trọng, chuyển Cơ quan Công an điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Phối hợp với cơ quan truyền thông và chính quyền địa phương triển khai mạnh mẽ công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh LPG tới các tổ chức, cá nhân tại địa phương. Công bố công khai các phương tiện thông tin đại chúng về các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong kinh doanh LPG để người tiêu dùng biết, cùng với cơ quan quản lý nhà nước giám sát. Xử lý kịp thời các thông tin phản ánh của cơ quan truyền thông liên quan đến các vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212