TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 13 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
daptcnhj 
 Sở Công Thương ban hành Kế hoạch triển khai kinh phí thực hiện Đề án phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp năm 2018

Để tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Vừa qua, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch triển khai kinh phí thực hiện Đề án phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp năm 2018.

Theo đó, Sở Công Thương sẽ tổ chức 01chương trình hội thảo phổ biến nhận thức, cung cấp thông tin về các chính sách, thị trường và năng lực các ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam cho đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành; Lãnh đạo, cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật của các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tổ chức 02 lớp tập huấn nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, cán bộ quản lý các doanh nghiệp và 02 lớp tập huấn nâng cao năng lực quản trị, nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp sản xuất, đối tượng là cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý thuộc các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thông qua chương trình hội thảo, lớp tập huấn nhằm giúp cán bộ quản lý trong cơ quan nhà nước, lãnh đạo các doanh nghiệp kịp thời nắm bắt thông tin về các chính sách, thị trường. Đồng thời, giúp doanh nghiệp cải thiện cách nhìn tổng thể, khách quan phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ quản trị, quản lý hiệu quả của doanh nghiệp; phát huy những mặt mạnh, khắc phục những mặt còn hạn chế, tồn tại trong điều hành quản lý.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212