Tin hoạt động ngành
ghjjj 
 Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ Quý I/2018 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ước đạt 6.585 tỷ đồng

Quý I/2018, là quý diễn ra Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, hoạt động mua bán hàng hoá và dịch vụ diễn ra sôi động. Hàng hóa phong phú đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp giữ vững và đạt mức tăng trưởng khá. Chỉ số giá tiêu dùng tăng nhẹ; Tình hình sản xuất công nghiệp trước, trong và sau Tết Nguyên đán tương đối ổn định. Các doanh nghiệp đã tập trung vào sản xuất và chăm lo cho công nhân viên, người lao động phấn đấu tăng giá trị sản xuất trong từng ngành cũng như mang lại giá trị sản xuất cao cho toàn ngành công nghiệp của tỉnh. Cụ thể:

Về sản xuất công nghiệp, giá trị sản xuất công nghiệp Quý I/2018 ước đạt 7.390 tỷ đồng, tăng 17,33% so với cùng kỳ, thực hiện 23,35% kế hoạch năm; Chỉ số sản xuất công nghiệp Quý I/2018 ước tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Về hoạt động thương mại - dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ Quý I/2018 ước đạt 6.585 tỷ đồng, thực hiện 25% kế hoạch năm, tăng 19,13% so với cùng kỳ; Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 122,242 triệu USD, so với cùng kỳ tăng 17,09%, đạt 20,4% kế hoạch năm. Trong đó: Xuất khẩu hàng hóa ước đạt 11.142 triệu USD, so với cùng kỳ tăng 19,25%, đạt 19,81% kế hoạch năm.Xuất khẩu dịch vụ ước đạt 9,1 triệu USD, so với cùng kỳ tăng 3,41%, đạt 23,33% kế hoạch năm; Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 104,490 triệu USD, so với cùng kỳ tăng 9,51%, đạt 21,32% kế hoạch năm; Chỉ số giá tiêu dùng Quý I/2018 ước tăng khoảng 0,93% so với bình quân cùng kỳ.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập