TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 9 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
ktvnacn 
 Công ty CP nước sạch Vinaconex là 1 trong những đơn vị được kiểm tra

      Ngày 09/3/2018, Sở Công Thương ban hành Quyết định số 35/QĐ-SCT về việc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

        Theo đó, Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra 06 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Thời kỳ kiểm tra từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017trong quá trình kiểm tra nếu có vấn đề liên quan thì kiểm tra trước và sau thời điểm trên.

Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hằng năm và năm năm;Xây dựng chế độ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan đến việc thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;Chỉ định người quản lý năng lượng;Thực hiện kiểm toán năng lượng;Thực hiện quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong xây dựng mới, cải tạo, mở rộng cơ sở;Áp dụng biện pháp kỹ thuật, kiến trúc nhà xưởng nhằm sử dụng tối đa hiệu quả hệ thống chiếu sáng, thông gió, làm mát, sử dụng tối đa ánh sáng, thông gió tự nhiên;Loại bỏ dần phương tiện, thiết bị có công nghệ lạc hậu, tiêu tốn nhiều năng lượng.

Kết thúc cuộc kiểm tra, Đoàn kiểm tra tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở về kết quả kiểm tra và đề xuất xử lý các đơn vị vi phạm các quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212