TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 4 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
n15318 
 Hòa Bình tổ chức triển khai hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” năm 2018

      Vừa qua Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Kế hoạch số 09/KH-UBND tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

        Theo đó với chủ đề “Kinh doanh lành mạnh - tiêu dùng bền vững”. Các hoạt động Hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” năm 2018 được tổ chức đa dạng, thiết thực, bao gồm một số nội dung: Tổ chức mít tinh hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” năm 2018 vào ngày 15/3/2018 tại Trung tâm thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; và tổ chức tuyên truyền, cổ động bằng xe loa, pa nô, cờ phướn,…tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh từ ngày 10/3 – 15/3/2018, treo băng rôn, khẩu hiệu tại các tuyến đường chính trên địa bàn các huyện thành phố, trung tâm thương mại, siêu thị, và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng; Tổ chức các chương trình, hoạt động tri ân người tiêu dùng thông qua các hình thức: Hỗ trợ bảo hành sản phẩm, khuyến mại, giảm giá và các hoạt động tri ân khác. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam sẽ được tổ chức trong tháng 3/2018. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiến hành các hoạt động, triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch.

Thông qua việc tổ chức các hoạt động vì quyền lợi người tiêu dùng sẽ góp phần khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với sự phát triển ổn định, bền vững của xã hội. Đồng thời góp phần nâng cao trách nhiệm, khuyến khích sự hợp tác và phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong việc thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212