TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 45 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
hdn2017 
 Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh  năm 2017 ước đạt 22.368 tỷ đồng

Năm 2017, tình hình kinh tế - xã hội nước ta nói chung và của ngành Công Thương nói riêng đã đạt những kết quả nhất định, tăng trưởng kinh tế phục hồi khá ấn tượng ngay từ đầu năm. Sản xuất trong nước có mức tăng trưởng khá, niềm tin của nhà đầu tư và người tiêu dùng đều tăng sẽ là nhân tố quan trọng tạo động lực mới cho phát triển kinh tế cả năm 2017. Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Công Thương, sự phối hợp hiệu quả của các cấp, các ngành trong tỉnh, ngành Công Thương Hòa Bình đã thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch được giao. Tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đạt mức tăng trưởng khá. Trên thị trường nhất là dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017, hoạt động mua bán hàng hóa và dịch vụ sôi động, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, không có hiện tượng thiếu hàng, sốt giá. Kết quả cụ thể như sau:

Về sản xuất công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2017 ước đạt 27.523 tỷ đồng tăng 17,22% so với cùng kỳ, thực hiện 102,5% kế hoạch năm; Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp năm 2017 ước tăng 9,7% so với năm 2016. Nhìn chung, các doanh nghiệp công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tiếp tục duy trì sản xuất kinh doanh tốt. Các sản phẩm chủ yếu tiếp tục duy trì tăng trưởng so cùng kỳ, một số sản phẩm chủ yếu có mức tăng trưởng cao như: Điện thương phẩm tăng 8,01%; Sản phẩm may mặc tăng 55,17%; Sản phẩm gạch tăng 26,32%; Xi măng tăng 22,45%; Sản phẩm điện tử tăng 26%; Kết cấu thép tăng 18,92%; Ván MDF tăng 37,12%.

Về lĩnh vực thương mại, dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2017 ước đạt 22.368 tỷ đồng, thực hiện 101,58% kế hoạch năm, tăng 19,14% so với cùng kỳ năm trước; Chỉ số giá tiêu dùng bình quân cùng kỳ cả năm tăng 3,54%; Kim ngạch xuất khẩu năm 2017 ước đạt 505 triệu USD, tăng 36,19% so với năm trước, thực hiện 108,6% kế hoạch năm. Trong đó: Xuất khẩu hàng hóa ước đạt 469 triệu USD, tăng 39,25% so với năm trước, thực hiện 109,32% kế hoạch năm. Xuất khẩu dịch vụ ước đạt 36 triệu USD, tăng 5,88% so với năm trước, thực hiện 100% kế hoạch năm; Kim ngạch nhập khẩu năm 2017 ước đạt 413,846 triệu USD, tăng 28,8% so với năm trước, thực hiện 105,57% kế hoạch năm.

Ngành Công Thương Hòa Bình đã đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu năm 2018: Giá trị sản xuất công nghiệp phấn đấu đạt 31.651 tỷ đồng tăng 15% so với năm 2017. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng bình quân 9,9%; Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ phấn đấu đạt 26.618 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2017; Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ ước đạt 610 triệu USD (xuất khẩu hàng hóa đạt 571 triệu USD, xuất khẩu dịch vụ đạt 39 triệu USD), tăng 20,79% so với năm 2017; Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 490 triệu USD tăng 18 % so với năm 2017; Chỉ số giá tiêu dùng tăng dưới 5%; Tỷ lệ số hộ sử dụng lưới điện quốc gia: 99,65%.

Để hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, ngành Công Thương Hòa Bình đưa ra một số nhóm giải pháp để thực hiện như: Nhóm giải pháp phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp; nhóm giải pháp phát triển thương mại - dịch vụ và công tác cải cách hành chính.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212