TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 43 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
dnt1217 
 Sở Công Thương chú trọng tiến độ triển khai Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 – 2020

Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 – 2020  được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tại Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 03/12/2015 và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán tại Quyết định số 1571/QĐ-UBND ngày 16/6/2016. Theo đó, Dự án triển khai thi công xây dựng 06 gói thầu trên địa bàn 10 xã thuộc 03 huyện và Sở Công Thương được giao làm chủ đầu tư. 

         Hiện nay, có 05 công trình đã hoàn thành, đang làm thủ tục để tổ chức nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo quy định (01 công trình thuộc gói thầu số 1, 01 công trình thuộc gói thầu số 2, 01 công trình thuộc gói thầu số 4 và 02 công trình thuộc gói thầu số 6); 05 công trình đang tiếp tục triển khai thi công (01 công trình thuộc gói thầu số 2; 01 công trình thuộc gói thầu số 3; 01 công trình thuộc gói thầu số 4 và 02 công trình thuộc gói thầu số 5).

Nhìn chung, các dự án đầu tư xây dựng công trình do Sở Công Thương làm chủ đầu tư đang được thực hiện đúng tiến độ đã đề ra.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212