TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 14 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa

Vừa qua, Sở Công Thương ban hành Công văn về việc hướng dẫn ngừng cấp điện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Theo đó, để thực hiện việc ngừng, giảm mức cung cấp điện theo hướng dẫn tại Văn bản số 11151/BCT-ĐTĐL ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn ngừng cấp điện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường thì các đơn vị điện lực không thực hiện ngừng cấp điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường quy định tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 30/2013/TT-BCT ngày 14/11/2013 của Bộ Công Thương Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện.

Sở Công Thương đã đề nghị UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện, đồng thời đề nghị UBND các huyện: Lương Sơn, Kỳ Sơn, Kim Bôi, Cao Phong, Yên Thủy phố biến, hướng dẫn thực hiện nội dung Văn bản số 11151/BCT-ĐTĐL ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Bộ Công Thươngđến các Đơn vị quản lý điện nông thôn trên địa bàn.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212