TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 11 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
gdm1217 
 Sở Công Thương ban hành công văn hướng dẫn triển khai, thực hiện giá bán điện theo Quyết định số 4495/QĐ-BCT

Để thực hiện đúng giá bán điện theo quy định mới. Vừa qua, Sở Công Thương ban hành Công văn số 1451/SCT-QLNL về việc triển khai, thực hiện giá bán điện theo Quyết định số 4495/QĐ-BCT ngày 30/11/2017 của Bộ Công Thương. Theo đó, Sở Công Thương đề nghị phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố và Công ty Điện lực Hòa Bình triển khai, thực hiện một số nội dung:

Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố: Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị quản lý, kinh doanh điện trên địa bàn trong việc thực hiện giá bán điện theo quy định tại Quyết định số 4495/QĐ-BCT.

Công ty Điện lực Hòa Bình: Chỉ đạo các phòng chuyên môn, Điện lực các huyện, thành phố:

- Triển khai, thực hiện giá bán điện theo quy định tại Quyết định số 4495/QĐ-BCT.

-   Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại trụ sở, các điểm giao dịch với khách hàng; trên trang Website của đơn vị về biểu giá bán điện đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 4495/QĐ-BCT.

-   Tổ chức các bộ phận tiếp nhận thông tin và bố trí nhân lực đủ trình độ, có thái độ giao tiếp văn minh, lịch sự để giải đáp kịp thời, chính xác các ý kiến thắc mắc của khách hàng sử dụng điện và nhân dân về giá bán điện.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212