TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 5 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
hst 
 Hòa Bình đảm bảo cấp điện phục vụ  kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh THPT năm học 2017-2018

        Để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ Hội đồng ra đề thi, coi thi và chấm thi học sinh giỏi cấp tỉnh THPT năm học 2017-2018. Vừa qua, Sở Công Thương ban hành Công văn đề nghị Công ty Điện lực Hòa Bình, Chi nhánh lưới điện cao thế Hòa Bình thực hiện một số nội dung sau:

Công ty Điện lực Hòa Bình:

- Tổ chức xây dựng phương thức vận hành, phương án cấp điện đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh THPT năm học 2017-2018 theo thời gian và địa điểm tại Văn bản số 2420/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 05/12/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình (đã gửi đơn vị) gửi về Sở Công Thương, Chi nhánh lưới điện cao thế Hòa Bình trước ngày 12/12/2017. Chỉ đạo Điện lực thành phố và các phòng ban trực thuộc thực hiện nghiêm túc phương thức vận hành và phương án cấp điện đã được duyệt;

        - Bố trí lãnh đạo, công nhân trực vận hành, sửa chữa; chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng để kịp thời khắc phục và xử lý khi sự cố lưới điện xảy ra;

          - Không thực hiện cắt điện tại các điểm phục Hội đồng ra đề thi, coi thi và chấm thi học sinh giỏi cấp tỉnh THPT năm học 2017-2018, trừ trường hợp cắt điện để xử lý sự cố;

         - Chỉ đạo Điện lực thành phố tổ chức kiểm tra và khắc phục kịp thời các điểm không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật có nguy cơ sự cố trên hệ thống lưới điện xong trước thời điểm thực hiện công tác sao in đề thi, coi thi và chấm thi của kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh THPT năm học 2017-2018.

Chi nhánh lưới điện cao thế Hòa Bình:

         - Tổ chức triển khai thực hiện phương thức vận hành, phương án cấp điện đã được duyệt;

        - Bố trí lãnh đạo, công nhân trực vận hành, sửa chữa; chuẩn bị đầy đủ vật tư thiết bị dự phòng để kịp thời khắc phục và xử lý sự cố lưới điện xảy ra;

       - Tổ chức kiểm tra và khắc phục kịp thời các điểm không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật có nguy cơ sự cố trên hệ thống lưới điện xong trước thời điểm thực hiện công tác sao in đề thi, coi thi và chấm thi của kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh THPT năm học 2017-2018.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212