TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 35 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
ntm1117 
 Kéo đường dây điện mới tại các xã nông thôn

Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và tầng lớp nhân dân, phong trào thi đua “Tỉnh Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới” thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới bước đầu đã tạo được sự chuyển biến tích cực; công tác huy động sức dân tham gia xây dựng nông thôn mới ngành Công Thương được phát huy mạnh mẽ, có sức lan tỏa ở cơ sở; nguồn lực đầu tư cho công nghiệp, thương mại nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới được quan tâm rõ nét. Diện mạo nông thôn ngày càng thay đổi, khang trang, sạch đẹp hơn; đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn ngày càng được cải thiện, nâng cao. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nhiều cá nhân điển hình, tự nguyện góp công sức và tiền của để đóng góp xây dựng hạ tầng nông thôn, điều đó thể hiện bước chuyển biến rõ nét về nhận thức cũng như chủ trương trong xây dựng nông thôn mới; nhiều địa phương đã huy động được sự đóng góp của người dân thông qua việc hiến đất, góp tiền, vật tư, vật liệu, ngày công lao động cho xây dựng công trình hạ tầng nông thôn…

           Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã có 191/191 xã đạt Tiêu chí số 4 chiếm 100%, trong đó tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn điện đạt 100%; hệ thống điện đảm bảo yêu cầu k thuật của ngành điện đạt 100%; Có 154/191 xã đạt Tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn chiếm tỷ lệ 80,62 %. Toàn tỉnh có 94 chợ, trong đó có 70 chợ ở khu vực nông thôn, xã có chợ đạt chuẩn nông thôn mới 37 xã.

Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Công Thương được giao nhiệm vụ phụ trách công tác xây dựng nông thôn mới tại huyện Lạc Thủy. Sở đã thường xuyên nắm bắt tình hình, hướng dẫn thực hiện và kiểm tra thực tế công tác xây dựng nông thôn trên địa bàn huyện. Tính đến nay huyện đã có 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm các xã: xã Đồng Tâm, Phú Lão, Cố Nghĩa, Thanh Nông và phấn đấu trong năm 2017 sẽ về đích thêm xã Lạc Long.

Từ những kết quả đạt được đó, Sở Công Thương tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Tỉnh Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới” và đẩy nhanh Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình.

Nguồn: phòng QLCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212