TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 10 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
ls110 
 Trạm biến áp 110kV Lương Sơn là điểm cuối tuyến đường dây 110kV Kỳ Sơn – Lương Sơn (Xuân Mai – Hà Nội)

            Thực hiện nhiệm vụ Lãnh đạo UBND tỉnh giao, vừa qua Sở Công Thương đã tổ chức Hội nghị thỏa thuận hướng tuyến đường dây 110kV Kỳ Sơn – Lương Sơn (Xuân Mai – Hà Nội).

           Sau khi nghe báo cáo của đại diện Chủ đầu tư Ban quản dự án phát trin điện lực, Hội nghị thảo luận và thống nhất đề xuất UBND tỉnh:

Chấp thuận cho Ban quản lý dự án phát triển điện lực xây dựng công trình đường dây 110kV Kỳ Sơn - Lương Sơn (Xuân Mai - Hà Nội) theo phương án tuyến do Công ty cổ phần đầu tư điện và xây dựng công trình lập và Ban quản lý dự án phát triển điện lực đề xuất (phương án 1). Tuyến đường dây 110kV Kỳ Sơn - Lương Sơn có chiều dài khoảng 24,069 Km, điểm đầu trạm biến áp 110kV Kỳ Sơn, điểm cuối trạm biến áp 110kV Lương Sơn.

Khi triển khai các bước tiếp theo, Chủ đầu tư có trách nhiệm làm việc với Bộ, Ngành, địa phương nơi thực hiện dự án và các cơ quan liên quan để thực hiện các nội dung:Thống nhất cụ thể vị trí xây dựng các cột điện để đảm bảo mỹ quan, đảm bảo khoảng cách an toàn lưới điện, hành lang an toàn giao thông, an toàn hồ chứa theo quy định và giảm thiểu việc ảnh hưởng của công trình tới khu dân cư; Lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo các quy định hiện hành của Nhà nước; Thu hồi, cấp đất để mở rộng trạm biến áp 110kV Lương Sơn; Đảm bảo việc cấp điện cho trạm biến áp 110kV Lương Sơn trong quá trình triển khai thi công xây dựng công trình.

Đề xuất nếu được UBND tỉnh chấp thuận sẽ là cơ sở pháp lý để Ban quản lý dự án phát triển điện lực triển khai xây dựng công trình đường dây 110kV Kỳ Sơn - Lương Sơn (Xuân Mai - Hà Nội).

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212