TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 112 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
hdn1117 
 Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh trong tháng 11/2017 ước đạt 1.889 tỷ đồng

Tháng 11 tình hình thị trường tiêu thụ hàng hóa sôi động.Các doanh nghiệp, siêu thị, đại lý, cửa hàng xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa phục vụ nhu cầu các tháng cuối năm. Trên địa bàn không có hiện tượng đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, đưa tin thất thiệt, gây rối loạn thị trường, ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của nhân dân. Kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng khá, đạt kế hoạch đề ra; kim ngạch nhập khẩu ổn định, đáp ứng hoạt động sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp. Về hoạt động công nghiệp, các doanh nghiệp thuộc các ngành chế biến, chế tạo tiếp tục đà tăng trưởng. Cụ thể:

Về sản xuất công nghiệp, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 2.230 tỷ đồng, lũy kế 11 tháng năm 2017 ước đạt 25.227 tỷ đồng tăng 17,03% so với cùng kỳ, thực hiện 93,94% kế hoạch năm;Chỉ số sản xuất công nghiệp lũy kế 11 tháng năm 2017 ước tăng 9,71% so với cùng kỳ năm 2016.

Về thương mại – dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 1.889 tỷ đồng tăng 0,48% so với tháng trước, lũy kế 11 tháng đạt 20.474 tỷ đồng, tăng 19,12% so với cùng kỳ, thực hiện 93% kế hoạch năm; Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 42,925 triệu USD, tăng 1,94% so với tháng trước, lũy kế 11 tháng ước đạt 452,685 triệu USD, tăng 34,29% so với cùng kỳ, thực hiện 97,35% kế hoạch năm. Trong đó: Xuất khẩu hàng hóa ước đạt 39,925 triệu USD, tăng 2,08% so với tháng trước, lũy kế 11 tháng ước đạt 419,735 triệu USD, tăng 37,17% so với cùng kỳ, đạt 97,84 % kế hoạch năm. Xuất khẩu dịch vụ ước đạt 3 triệu USD, bằng với tháng trước, lũy kế 11 tháng ước đạt 32,950 triệu USD, tăng 5,95% so với cùng kỳ, đạt 91,53% kế hoạch năm; Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 29,5 triệu USD, tăng 0,59% so với tháng trước, lũykế 11 tháng ước đạt 383,961 triệu USD, tăng 31,99% so với cùng kỳ, thực hiện 97,95% kế hoạch năm.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212