TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 17 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 baner hanoi gift show 2019

BANG GIA DAT 2015

THUE copy

nqttm 
 Việc giải quyết vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp đường dây 500 kV Nho Quan – Thường Tín góp phần tạo khoảng cách an toàn phóng điện, hạn chế nguy cơ gây sự cố cho đường dây

Dự án đường dây 500 kV Nho Quan – Thường Tín được triển khai từ năm 2003 và đưa vào vận hành từ tháng 9/2005.

        Để đảm bảo hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp đường dây 500 kV Nho Quan – Thường Tín, Nhà nước đã có Quyết định thu hồi 146.379,2 m2 đất của các hộ bị ảnh hưởng ở huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Tuy nhiên, do không nhất trí với mức áp giá bồi thường, hỗ trợ của Nhà nước, hiện nay vẫn còn 01 hộ gia đình ông Nguyễn Văn Minh có nhà ở và công trình nằm trong hành lang bảo vệ đường dây 500 kV.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, sau khi nghiên cứu hồ sơ, tài liệu do các đơn vị cung cấp. Sở Công Thương đã đề xuất UBND tỉnh: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với UBND huyện Lạc Thủy và các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát lại việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và nội dung đề nghị của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Minh và báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 10/11/2017; Giao UBND huyện Lạc Thủy phối hợp với Truyền tải điện Ninh Bình tuyên truyền, vận động hộ gia đình ông Nguyễn Văn Minh tạo điều kiện cho Truyền tải điện Ninh Bình chặt, tỉa các cây có nguy cơ gây mất an toàn cho hệ thống lưới điện.

Việc giải quyết vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp đường dây 500 kV Nho Quan – Thường Tín góp phần tạo khoảng cách an toàn phóng điện, hạn chế nguy cơ gây sự cố cho đường dây điện.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212