TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 126 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
ntm1017 
 Sở Công Thương kiểm tra, nghiệm thu máy móc hỗ trợ sản xuất

         Với quyết tâm triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ UBND tỉnh Hòa Bình giao cho ngành tại Quyết định số 1035/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của UBND tỉnh về việc phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị chủ trì phụ trách, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và đánh giá kết quả thực thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2016-2020; theo đó, ngành Công Thương Hòa Bình được giao phụ trách tiêu chí 4 về điện và tiêu chí 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn.

         Sở Công Thương Hòa Bình đã và đang tích cực phát huy vai trò, trách nhiệm, từng bước hoàn thành các tiêu chí điện và cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao đời sống, vật chất của người dân ở khu vực nông thôn. Đến thời điểm hiện nay trên địa bàn tỉnh đã có 174/191 xã đạt tiêu chí số 4 về điện, chiếm 91,1%, trong đó tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn điện đạt 100%; hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kĩ thuật của ngành điện đạt 91,1%.  Đối vớitiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn có 138/191 xã đạt, chiếm 72,25 % (trong đó số chợ đạt chuẩn là 37). Phát triển mạng lưới điện và cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn nông thôn đã góp phần tích cực tiêu thụ sản phẩm tại địa phương, đảm bảo phục vụ nhu cầu điện sinh hoạt cũng như điện trong sản xuất, nâng cao đời sống và thu nhập cho lao động khu vực nông thôn.

Đối với công tác Khuyến công để thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tích cực, trong đó trọng tâm là đẩy mạnh các hoạt động khuyến công để hỗ trợ cho các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao mức sống cho lao động nông thôn. Sở Công Thương triển khai có hiệu quả các đề án khuyến công để hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh. 9 tháng đầu năm 2017, Sở Công Thương đã triển khai thực hiện 08 đề án khuyến công (trong đó có 04 đề án khuyến công Quốc gia) tổng kinh phí hỗ trợ là: 15.349.000.000 đồng, với nội dung chính: Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; hỗ trợ đầu tư xây dựng mua sắm máy móc, thiết bị, nâng cao năng lực sản xuất; hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia Hội chợ triển lãm trong nước.

Nguồn kinh phí khuyến công thực sự đã trở thành động lực khuyến khích, động viên các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn đầu tư, mua sắm máy móc thiết bị hiện đại, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, góp phần tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, tạo ra sản phẩm có chất lượng và nâng cao năng lực cạnh tranh ở thị trường trong và ngoài nước, góp phần tăng doanh thu và tạo việc làm ổn định cho lao động ở nông thôn.

Để  đảm bảo về chất lượng cũng như kế hoạch đã đặt ra, trong thời gian tới Sở Công Thương  sẽ tích cực vận động, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân tham gia đầu tư xây dựng các công trình điện và cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn để phát triển sản xuất tại các xã trên địa bàn tỉnh nhằm duy trì và phát triển các xã đã đạt và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu về số xã đạt chuẩn nông thôn mới đảm bảo theo kế hoạch đề ra; tập trung đẩy mạnh đầu tư, cải tạo lưới điện trung, hạ áp; nâng công suất các trạm biến áp hiện có và xây dựng mới các trạm biến áp; đầu tư đồng bộ hạ tầng hệ thống điện; nâng tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn tại các xã nông thôn chưa đạt chuẩn trên toàn tỉnh để đạt chuẩn về tiêu chí điện theo quy định.

Nguồn: Phòng QLCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212