TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 20 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
hd917 
 Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình trong tháng 9/2017 ước đạt 1.845 tỷ đồng

Trong tháng 9/2017, các hoạt động thương mại, dịch vụ nhân dịp Quốc khánh 2/9, khai giảng năm học mới diễn ra sôi động hơn so với cùng kỳ. Các mặt hàng như: sách vở, đồ dùng học tập, các loại bánh kẹo tiêu thụ mạnh, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng;  Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đầu năm 2017 tiếp tục giữ mức tăng trưởng cao đạt kế hoạch đề ra. Tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực thế mạnh của tỉnh như điện tử và dệt may. Kim ngạch nhập khẩu ổn định, đáp ứng yêu cầu nguyên vật liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất để xuất khẩu; Sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá. Cụ thể:  

Về hoạt động sản xuất công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 2.386 tỷ đồng tăng 0,68% so với tháng trước. Lũy kế 9 tháng năm 2017 ước đạt 20.593 tỷ đồng tăng 15,37% so với cùng kỳ, thực hiện 76,69% kế hoạch năm; Chỉ số sản xuất công nghiệp lũy kế 9 tháng đầu năm 2017 ước tăng 9,72% so với cùng kỳ năm 2016.

Về hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 1.845 tỷ đồng tăng 0,27% so với tháng trước. Lũy kế 9 tháng ước đạt 16.525 tỷ đồng, thực hiện 75% kế hoạch năm, tăng 19,13% so với cùng kỳ năm trước; Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 43,980 triệu USD, tăng 3,05% so với tháng trước, lũy kế 9 tháng ước đạt 383,855 triệu USD, tăng 44,13% so với cùng kỳ, đạt 82,55% kế hoạch năm. Trong đó: Xuất khẩu hàng hóa ước đạt 40,830 triệu USD, tăng 3,16% so với tháng trước, lũy kế 9 tháng ước đạt 356,905 triệu USD tăng 48,2% so với cùng kỳ, đạt 83,19 % kế hoạch năm. Xuất khẩu dịch vụ ước đạt 3,150 triệu USD tăng 1,61% so với tháng trước. Lũy kế 9 tháng ước đạt 26,950 triệu USD, tăng 5,69% so với cùng kỳ, đạt 74,86% kế hoạch năm; Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 36,240 triệu USD, tăng 0,33% so với tháng trước. Lũy kế 9 tháng ước đạt 325,095 triệu USD, tăng 25,29% so với cùng kỳ, đạt 88,34% kế hoạch năm.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9/2017 ước tăng khoảng 0,4% so với tháng trước, giảm 0,72% so với tháng 12 năm 2016.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212