TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 21 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 baner hanoi gift show 2019

BANG GIA DAT 2015

THUE copy

Ngày 22/9/2017, Sở Công Thương ban hành Kết luận thanh tra số 1090/KL-SCT về việc thanh tra việc tuân thủ, duy trì các điều kiện về kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, qua kiểm tra thực tế tại 34/35 cửa hàng kinh doanh xăng, dầu (01 cửa hàng đang tạm ngừng hoạt động) nhìn chung các đơn vị, tổ chức, cá nhân đều thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Các cửa hàng bán lẻ xăng, dầu đã có sự đầu tư, đổi mới trang thiết bị, treo biển hiệu, logo theo quy định và thực hiện nghiêm túc việc công khai niêm yết giá, thời gian bán hàng cơ bản theo các quy định của Nhà nước trong hoạt động kinh doanh. Hầu hết cán bộ nhân viên trực tiếp kinh doanh xăng, dầu đã được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định.

Tuy nhiên, qua thanh tra việc tuân thủ, duy trì các điều kiện về kinh doanh xăng dầu đối với các đơn vị kinh doanh xăng, dầu vẫn còn một số thiếu sót, tồn tại như: 24/34 cửa hàng không thực hiện việc niêm yết công khai Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu do Sở Công Thương Hòa Bình cấp; 27/34 cửa hàng không thực hiện việc niêm yết công khai Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện, thiết bị đo lường; 14/34 cửa hàng bố trí phương tiện, chữa cháy ban đầu tại các vị trí của cửa hàng chưa đúng yêu cầu quy định tại khoản 4 Điều 12 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế các cửa hàng xăng, dầu.

Đoàn thanh tra đã chỉ ra những thiếu sót, tồn tại và chấn chỉnh yêu cầu các tổ chức, cá nhân, các cửa hàng kinh doanh xăng dầu nghiêm túc tuân thủ và duy trì đúng, đầy đủ các điều kiện trong kinh doanh xăng dầu.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212