TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 72 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
IMG 6084 
 Đồng chí Vũ Mai Hồ - TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương phát biểu tại Hội nghị đánh giá kết quả kiểm tra tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của các Đơn vị quản lý điện nông thôn

Nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động điện lực và sử dụng năng lượng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, vừa qua Sở Công Thương thành lập Đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của các Đơn vị quản lý điện nông thôn trên địa bàn các xã: Hợp Hòa, Tân Thành, Thanh Lương, Ngọc Lương, Yên trị, Bảo Hiệu, Kim Bình, Sáo Báy, Nam Thượng, Thu Phong, Dân Hòa, Hợp Thịnh.

           Qua kiểm tra tại các đơn vị quản lý điện nông thôn, về cơ bản các đơn vị đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật về lĩnh vực hoạt động phân phối và bán lẻ điện. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn 1 số tồn tại, thiếu sót.

Để thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về lĩnh vực hoạt động phân phối và bán lẻ điện. Sở Công Thương đã đề nghị phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện Cao Phong, Yên Thủy, Kim Bôi, Lương Sơn, Kỳ Sơn và các Đơn vị quản lý điện nông thôn thực hiện một số nội dung sau:

Đối với phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện Cao Phong, Yên Thủy, Kim Bôi, Lương Sơn, Kỳ Sơn:Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra các Đơn vị quản lý điện nông thôn trên địa bàn trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực hoạt động phân phối và bán lẻ điện;Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về an toàn điện, sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn; Đôn đốc, giám sát các Đơn vị quản lý điện nông thôn trên địa bàn trong việc khắc phục các tồn tại, hạn chế mà Đoàn kiểm tra đã nêu tại kết quả thanh tra.

Đối với các Đơn vị quản lý điện nông thôn: Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về lĩnh vực hoạt động phân phối và bán lẻ điện; Tổ chức khắc phục ngay những hạn chế, tồn tại qua kiểm tra phát hiện, cụ thể như sau: Niêm yết công khai tại trụ sở và nơi giao dịch biểu giá điện đã được duyệt, văn bản hướng dẫn thủ tục thực hiện cấp điện, đo đếm điện, ghi chỉ số công tơ, lập hoá đơn, thu tiền điện và kết thúc dịch vụ điện, văn bản quy định về thời gian và chi phí cần thiết để cấp điện cho khách hàng mới đấu nối vào hệ thống điện, các quy định về ngừng hoặc giảm mức cung cấp điện; Rà soát bổ sung các điều kiện ký hợp đồng mua bán điện theo quy định; Thực hiện phiếu công tác, lệnh công tác khi thực hiện các công việc theo quy định tại Quyết định số 12/2008/QĐ-BCT ngày 17/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương; Lập biên bản treo, tháo công tơ khi thực hiện treo, tháo công tơ theo quy định tại Khoản 2 Điều 47 Thông tư số 42/2015/TT-BCT ngày 01/12/2015 của Bộ Công Thương Quy định đo đếm điện năng trong hệ thống điện; Tổ chức phát quang hành lang tuyến đường dây, kiểm tra, rà soát lại toàn bộ lưới điện sau công tơ (dây dẫn, cột, xà ….)về hộ gia đình thuộc đơn vị quản lý. Đối với các lưới điện không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định phải yêu cầu các hộ gia đình thay thế, nâng cấp, cải tạo ngay để đảm bảo an toàn trong sử dụng điện…

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212