Ai đang online

Đang có 60 khách và không thành viên đang online

THUE copy

BANG GIA DAT 2015

dnt1217 
 Sở Công Thương chú trọng tiến độ triển khai Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 – 2020

Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 – 2020  được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tại Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 03/12/2015 và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán tại Quyết định số 1571/QĐ-UBND ngày 16/6/2016. Theo đó, Dự án triển khai thi công xây dựng 06 gói thầu trên địa bàn 10 xã thuộc 03 huyện và Sở Công Thương được giao làm chủ đầu tư. 

Vừa qua, Sở Công Thương ban hành Công văn về việc hướng dẫn ngừng cấp điện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

gdm1217 
 Sở Công Thương ban hành công văn hướng dẫn triển khai, thực hiện giá bán điện theo Quyết định số 4495/QĐ-BCT

Để thực hiện đúng giá bán điện theo quy định mới. Vừa qua, Sở Công Thương ban hành Công văn số 1451/SCT-QLNL về việc triển khai, thực hiện giá bán điện theo Quyết định số 4495/QĐ-BCT ngày 30/11/2017 của Bộ Công Thương. Theo đó, Sở Công Thương đề nghị phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố và Công ty Điện lực Hòa Bình triển khai, thực hiện một số nội dung:

qdgdm 
 Quy định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy được thực hiện theo Thông tư số 24/2017/TT-BCT

Ngày 06/12/2017, Sở Công Thương ban hành Công văn số 1447/SCT-QLNL về việc triển khai thực hiện Thông tư số 24/2017/TT-BCT quy định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy. Theo đó, Sở Công Thương đề nghị phòng Kinh tế và Hạ tng các huyện, phòng Kinh tế thành phố và các cơ sở sản xuất sản phẩm giấy trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện một số nội dung:

hst 
 Hòa Bình đảm bảo cấp điện phục vụ  kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh THPT năm học 2017-2018

        Để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ Hội đồng ra đề thi, coi thi và chấm thi học sinh giỏi cấp tỉnh THPT năm học 2017-2018. Vừa qua, Sở Công Thương ban hành Công văn đề nghị Công ty Điện lực Hòa Bình, Chi nhánh lưới điện cao thế Hòa Bình thực hiện một số nội dung sau:

Tự hào hàng Việt Nam

bano2

Thủ tục hành chính

tthc1

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.899.225

 

Thi hanh hien phap 2013 copy