Ai đang online

Đang có 42 khách và không thành viên đang online

THUE copy

BANG GIA DAT 2015

ntm9tdn2018 
 Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 191/191 xã đạt Tiêu chí số 4 về điện nông thôn

         Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là một trong những chương trình trọng điểm của cả nước. Những năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã tạo được sự chuyển biến tích cực, huy động được mọi nguồn lực của xã hội, của nhân dân địa phương, diện mạo các xã nông thôn trên địa bàn tỉnh ngày càng được thay đổi, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao.

chsgtqg19 
 

          Để đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ Kỳ thi chọn đội dự tuyển dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2019, vừa qua, Sở Công Thương đã ra Văn bản số 1273/SCT-QLNL đề nghị Công ty Điện lực Hòa Bình xây dựng phương thức vận hành, phương án cấp điện đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ Kỳ thi chọn đội dự tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2019 theo thời gian và địa điểm tại Văn bản số 1754/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 27/9/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo. Chỉ đạo Điện lực thành phố và các phòng ban trực thuộc thực hiện nghiêm túc phương thức vận hành, phương án cấp điện được duyệt, cụ thể như bố trí lãnh đạo, công nhân trực vận hành, sửa chữa; chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư thiết bị dự phòng để xử lý nhanh sự cố hoặc chuyển đổi phương thức dự phòng, nhanh chóng cấp điện trở lại khi sự cố xảy ra; không thực hiện cắt điện trên hệ thống lưới điện gây ảnh hưởng đến việc cấp điện tại các địa điểm phục vụ công tác tổ chức Kỳ thi chọn đội dự tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2019 trừ trường hợp cắt điện để xử lý sự cố; tổ chức kiểm tra và khắc phục kịp thời các điểm không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật có nguy cơ gây sự cố trên hệ thống lưới điện.

km9tdn2018 
 Các chương trình khuyến mại đã góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hóa, kích cầu tiêu dùng

Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn gặp nhiều khó khăn, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, hàng hóa tồn kho lớn. Do vậy, việc các đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh và trên cả nước đã liên tục mở ra các hoạt động khuyến mại nhằm đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa; đây là một hoạt động rất cần thiết và đã thu được những kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hóa, kích cầu tiêu dùng.

cudt92018g 
 

          Tổng số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện tháng 9/2018 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình là 165 lần với tổng thời gian mất điện là 483,6 giờ, lượng điện năng bị cắt là 999.956 kWh. Trong đó, số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện theo kế hoạch là 58 lần với tổng thời gian mất điện là 267,8 giờ, lượng điện năng bị cắt 620.272 kWh, nguyên nhân do Công ty Điện lực Hòa Bình đang tiến hành cải tạo nâng cấp hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện do sự cố (do mưa dông) là 107 lần với tổng thời gian mất điện là 215,8 giờ, lượng điện năng bị cắt là 379.684 kWh, bao gồm 85 sự cố thoáng qua, 22 sự cố vĩnh cửu với 09 sự cố vỡ sứ đường dây, 03 sự cố cháy máy biến áp, 05 sự cố nổ chống sét van, 05 sự cố khác.

Ngày 26/9/2018, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp trực thuộc Sở Công Thương ban hành Thông báo số 99/TB-TTKC về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

bgtk 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.899.225