Ai đang online

Đang có 28 khách và không thành viên đang online

THUE copy

BANG GIA DAT 2015

hl 
 Hòa Bình ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố sập đổ hầm lò khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh

       Nhằm cụ thể hóa các nội dung trong Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 25/3/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc thực hiện Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020. Ngày 31/7/2017, UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 1379/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố sập đổ hầm lò khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

cnhbg 
 Hòa Bình phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 15%

       Ngày 03/7/2017, UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND về việc thực hiện Đề án phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025, với mục tiêu thực hiện Đề án “phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 - 2020, định hướng năm 2025” ban hành kèm theo Quyết định số 1924/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh Hòa Bình.

ttxd35 
 Sở Công Thương tiến hành thanh tra việc tuân thủ, duy trì các điều kiện về kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

           Xăng dầu là mặt hàng thiết yếu không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt cũng như sản xuất. Tuy nhiên, mặt hàng xăng dầu là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, rất dễ cháy nổ, gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của nhân dân, đồng thời cũng là nguyên nhân nảy sinh nhiều vấn đề về môi trường. Do đó, nhằm quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh này, vừa qua, Sở Công Thương ban hành Quyết định thanh tra việc tuân thủ, duy trì các điều kiện về kinh doanh xăng dầu đối với 35 đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

mt717 
 Giá trị sản xuất công nghiệp trong tháng 7/2017 trên địa bàn tỉnh ước đạt 2.368 tỷ đồng

Trong tháng 7/2017, tình hình sản xuất công nghiệp, thương mại - dịch vụ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tiếp tục tăng trưởng. Cụ thể:

tdktmka 
 Sở Công Thương đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao

       Thi đua, khen thưởng là động lực chính trị, tinh thần, là nguồn nội lực mạnh mẽ động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phát huy tinh thần sáng tạo, nỗ lực vượt khó khăn để thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ CỦA TỔ CHỨC CÁ NHÂN:

02183.899.225

Thi hanh hien phap 2013 copy