TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 1152 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
 unnamed2222

Ngày 17/9/2019, Ban Chp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình (khóa XVI) đã ban hành Kết luận số 249-KL/TU về việc sơ kết 5 năm hiện Chương trình hành động số 26-Ctr/TU ngày 20/6/2014 của Ban Chấp hành Đng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI v Chiến lược bảo vệ T quốc trong tình hình mới. Trong những năm qua, nhận thức của các cấp, các ngành và toàn dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu, toàn dân thực hiện ngày càng được củng cổ vững chắc và phát huy hiệu quả trong thực tiễn. Các tiềm lực, thế trận, thành phần trong khu vực phòng thủ được xây dựng, củng cố và tăng cường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tố chức, làm nòng cốt thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới được quan tâm, chăm lo thường xuyên.

Ngày 16/8/2019, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2541/QĐ-BCT về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được (File Quyết định đính kèm). Theo đó, Bộ Công Thương đã công bố danh mục thiết bị trong nước đã sản xuất bao gồm: Cột thép điện lực đơn thân (cột néo đơn thân, cột đỡ đơn thân) và cột điện thanh thép dạng ống.

Ngày 19 tháng 7 năm 2019, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2144/QĐ-BCT về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được (Quyết định chi tiết đính kèm). Theo đó, Bộ Công Thương đã công bố danh mục thiết bị trong nước đã sản xuất bao gồm: Tủ điện trung thế (hay còn gọi là tủ điện đóng cắt và điều khiển cao áp).

hnktqtl2 
 Hòa Bình ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn

Ngày 21/5/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

cddhm 
 UBND tỉnh ban hành chỉ thị về việc tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Để đảm bảo cung cấp điện ổn định cho sản xuất, kinh doanh và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong giai đoạn hiện nay, ngày 31/10/2018, UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND yêu cầu các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm một số nội dung nhằm tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn. 

tthc1

Banner vuong attp 
 hoidap copy
 ykien123

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212