TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 1380 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
 unnamed2222

Ngày 21/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số  993/UBND-KGVX về việc thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội.

(Văn bản số  993/UBND-KGVX chi tiết đính kèm)

tthc1

Banner vuong attp 
 hoidap copy
 ykien123

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212