TÌm kiếm

Công thương Hòa Bình

Ai đang online

Đang có 13 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
Banner vuong attp 

Ngày 14/6/2021, UBND tỉnh đã có Văn bản số 957/UBND-KGVX về việc thực hiện Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị ngày 11/6/2021 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

(Văn bản số 957/UBND-KGVX chi tiết đính kèm)

tthc1

 hoidap copy
 ykien123
 25dichvutjietyeu

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212