TÌm kiếm

Công thương Hòa Bình

Ai đang online

Đang có 18 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
Banner vuong attp 
atdt420 
 Sở Công Thương tăng cường công tác quản lý an toàn điện, an toàn đập thủy điện trong mùa mưa lũ 2020

Để chủ động ứng phó với tình hình diễn biến bất thường, phức tạp, khó lường của thiên tai năm 2020 và có biện pháp đồng bộ, hiệu quả trong công tác đảm bảo an toàn công trình điện, công trình và phía hạ du đập của công trình thủy điện trong mùa mưa lũ, hạn chế đến mức thấp nhất sự cố có thể gây mất an toàn, nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân, đồng thời đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân. Ngày 01/4/2020, Sở Công Thương đã có Văn bản số 448/SCT-QLNL đề nghị UBND các huyện, thành phố; Đơn vị quản lý vận hành lưới điện và Chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Đối với UBND các huyện, thành phố: Tổ chức triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 16/01/2020 và Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 20/3/2020; trong đó tập trung triển khai thực hiện các nội dung thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công; phương án ứng phó với thiên tai và phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện quy định tại khoản 5 Điều 7 và khoản 5 Điều 26 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; kiểm tra công tác an toàn điện, an toàn đập, hồ chứa thủy điện trước, trong và sau các đợt mưa lũ; giải quyết các trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp còn tồn tại trên địa bàn. Chỉ đạo UBND các xã trên địa bàn thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công; phương án ứng phó với thiên tai và phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp xã quy định tại khoản 5 Điều 7 và khoản 5 Điều 26 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP. Tăng cường kiểm tra, giám sát các Đơn vị quản lý vận hành lưới điện; Chủ đầu tư xây dựng đập, hồ chứa thủy điện và Chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn điện, an toàn đập và vận hành khai thác công trình thủy điện.

Đối với các đơn vị quản lý vận hành lưới điện: Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về an toàn điện và nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 16/01/2020 và Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 20/3/2020; trong đó cần tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn cho người và hệ thống lưới điện; kiểm tra khắc phục kịp thời các khiếm khuyết tồn tại trên lưới điện, xử lý ngay đối với các vị trí có nguy cơ gây ra sự cố và tai nạn điện; xây dựng phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của đơn vị; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Chủ động và có các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, công trình đang thi công xây dựng và các công trình lân cận; lập kế hoạch tổ chức triển khai các biện pháp khi xảy ra mưa lũ.

Đối với Chủ đầu tư xây dựng đập, hồ chứa thủy điện; Chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh: Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, vận hành khai thác công trình thủy điện theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ; Thông tư số 09/2019/TT-BCT ngày 08/7/2019 của Bộ Công Thương (Sở Công Thương đã có Văn bản số 1325/SCT-QLNL ngày 12/10/2018 và Văn bản số 1121/SCT-QLNL ngày 27/8/2019 triển khai đến các đơn vị) và nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 16/01/2020 và Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 20/3/2020; trong đó tập trung triển khai thực hiện các nội dung: Tăng cường kiểm tra tình trạng đập, các thiết bị, công trình nhận nước, xả lũ, tình hình hoạt động của hệ thống cảnh báo vận hành phát điện, cảnh báo lũ để kịp thời khắc phục các khiếm khuyết, chuẩn bị nhân lực, vật tư, thiết bị phục vụ công tác phòng chống lụt bão; Lập, rà soát, điều chỉnh, phê duyệt: Quy trình vận hành hồ chứa (hoặc quy trình vận hành liên hồ chứa) và vận hành hồ chứa theo đúng quy trình được duyệt; phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp và phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện. Hàng ngày cập nhật/báo cáo thông tin thủy văn vận hành hồ chứa trên Website http://hothuydien.atmt.gov.vn: Thời gian cập nhật: Từ ngày 01/5 đến ngày 31/12 hàng năm; Thông tin về vận hành cửa xả đập tràn: Các chủ đập có trách nhiệm cập nhật đầy đủ tất cả các thông báo về vận hành cửa xả (mở cửa xả đầu tiên, thay đổi lưu lượng xả, kết thúc xả) lên Website trên; Thời điểm cập nhật: Chậm nhất sau 30 phút kể từ thời điểm quan trắc (đối với thông tin về thủy văn hồ chứa) hoặc thời điểm ban hành thông báo (đối với thông tin về vận hành cửa xả); Trường hợp các nhà máy mới đi vào vận hành hoặc không truy cập được vào Website trên đề nghị liên hệ với Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, điện thoại 024.22218311. Báo cáo bằng văn bản về việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn đập, hồ chứa nước và vận hành khai thác công trình thủy điện theo đề cương gửi kèm gửi về Sở Công Thương trước ngày 20/4/2020 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương (các kết quả thực hiện đề nghị các đơn vị gửi kèm theo các hồ sơ, tài liệu để chứng minh).

Nguồn: phòng Quản lý năng lượng

tthc1

 hoidap copy
 ykien123
 25dichvutjietyeu

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212