TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 105 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
cddhm 
 UBND tỉnh ban hành chỉ thị về việc tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Để đảm bảo cung cấp điện ổn định cho sản xuất, kinh doanh và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong giai đoạn hiện nay, ngày 31/10/2018, UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND yêu cầu các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm một số nội dung nhằm tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn. 

       Trong đó, yêu cầu Sở Công Thương xây dựng trình UBND tỉnh ban hành Chương trình tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Công ty Điện lực Hòa Bình giám sát chặt chẽ biểu đồ phụ tải của các khách hàng sử dụng điện lớn trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các tổ chức tư vấn, các Trung tâm tiết kiệm năng lượng hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, dịch vụ nhà hàng thực hiện đầu tư, triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng thay thế các trang thiết bị có hiệu suất thấp bằng các thiết bị, dây chuyền có hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng. Chỉ đạo các đơn vị truyền tải điện, phân phối điện thực hiện đầu tư, cải tạo và nâng cấp hệ thống lưới điện đảm bảo đạt được các tiêu chí về giảm tổn thất điện năng theo quy định. Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện và kế hoạch cắt giảm điện trong trường hợp hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn và xử lý kịp thời các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh không thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện.

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212