TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 18 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
 unnamed2222

Ngày 09/7/2021, Bộ Công Thương ban hành Văn bản số 4055/BCT-KH về việc đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Ngày 21/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số  993/UBND-KGVX về việc thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày 20/6/2021, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Thông báo số  4696/TB-VPUBND về Kết luận của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tính Bùi Văn Khánh tại cuộc họp trực tuyến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 giữa Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố ngày 18/6/2021.

Ngày 14/6/2021, Tỉnh ủy Hòa Bình đã có Công văn số  93-CV/VPTU về việc thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội.

Attachments:
Download this file (93.pdf)93.pdf[ ]2175 kB

Ngày 14/6/2021, UBND tỉnh đã có Văn bản số 957/UBND-KGVX về việc thực hiện Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị ngày 11/6/2021 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

tthc1

Banner vuong attp 
 hoidap copy
 ykien123

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212