Ngày 21/9/2018, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 158/QĐ-SKHCN về việc công nhận kết quả đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu xây dựng và ứng dụng công nghệ sản xuất và sử dụng cát nhân tạo từ nguyên liệu đá, đá mạt trên địa bàn tỉnh Hòa Bình”.