TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 3 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa

Ngày 19/7/2017, Sở Công Thương ban hành Kết luận thanh tra việc tuân thủ, duy trì các điều kiện trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), khai thác mỏ và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnhtại 15 địa điểm có hoạt động vật liệu nổ công nghiệp của 15 tổ chức.

Theo đó qua kiểm tra thực tế, nhìn chung các tổ chức đã cơ bản thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật của Nhà nước về VLNCN, khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, cụ thể: Hồ sơ pháp lý đầy đủ; người lao động liên quan đến VLNCN được huấn luyện, đào tạo nghiệp vụ và phân công nhiệm vụ rõ ràng; xây dựng nội quy, chế độ bảo vệ canh gác; Lập sổ theo dõi việc xuất, nhập VLNCN theo quy định; số liệu kiểm tra thực tế tại các kho VLNCN đúng với số liệu trong sổ sách; sử dụng VLNCN nằm trong danh mục cho phép, không sử dụng VLNCN vượt quá quy mô cho phép; lập hộ chiếu nổ mìn theo mẫu quy định, ghi chép tương đối đầy đủ các nội dung; phương tiện phục vụ nổ mìn đã được kiểm định theo quy định; có ban hành nội quy, quy định, thiết lập các biển báo, ký hiệu cảnh báo nguy hiểm tại ranh giới vùng nguy hiểm và khu vực bảo quản VLNCN; vệ sinh lao động; có thông báo thời gian nổ mìn với chính quyền địa phương và thựchiện đúng thời gian nổ mìn theo giấy phép; sử dụng VLNCN không để xảy ra mất an toàn; thực hiện tương đối đầy đủ chế độ báo cáo theo quy định..., tuy nhiên vẫn còn một số thiếu sót, tồn tại như: 03 tổ chức chưa đóng dấu giáp lai các trang Hộ chiếu nổ mìn, đóng dấu Biên bản trước, sau nổ mìn và Phiếu lệnh; chưa ghi sổ các trang sổ quản lý xuất nhập, cấp phát VLNCN;01 tổ chức chưa có thông báo tạm dừng hoạt động VLNCN với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;01 tổ chức không tổ chức huấn luyện lại đối với các đối tượng có liên quan trực tiếp đến hoạt động VLNCN;01 tổ chức không có nội quy quy định về an toàn kho theo quy định;01 tổ chức không có biển báo, ký hiệu cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực bảo quản VLNCN theo quy định;06 tổ chức khai thác chưa phù hợp thiết kế (không phân tầng khai thác; góc nghiêng sườn tầng khai thác lớn hơn quy định);12 tổ chức chưa trang bị đầy đủ phương tiện dụng cụ chữa cháy tại kho bảo quản VLNCN;13 tổ chức thiếu ký hiệu biển báo tại các khu vực bảo quản VLNCN.

Kết thúc đợt thanh tra, Đoàn Thanh tra đã tham mưu Giám đốc Sở Công Thương ban hành kết luận thanh tra.Qua đó đã kiến nghị các biện pháp xử lý đối với các đơn vị được thanh tra, đồng thời yêu cầu các phòng chuyên môn của Sở trong thời gian tới tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất khi có các dấu hiệu vi phạm và xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực hoạt động VLNCN trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; Khẩn trương đôn đốc, xử lý, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các đơn vị có hoạt động VLNCN, hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản vi phạm các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn trong bảo quản, sử dụng, vận chuyển VLNCN, trong khai thác mỏ và chế biến khoáng sản.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

Banner vuong attp 
 hoidap copy
 ykien123

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212