TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 2 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
vlncn 
 Sở Công Thương tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về vật liệu nổ công nghiệp tại các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Thực hiện văn bản số 1872 /BCT-ATMT ngày 08/3/2017 của Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp và văn bản số 1108/VPUBND-CNXD ngày 15/3/2017 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp. Ngày 12/4/2017 Sở Công Thương Hòa Bình đã ban hành Quyết định số 61/QĐ-SCT về việc thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về vật liệu nổ công nghiệp tại các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

            Vừa qua, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra tại 25 cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn các huyện: Lương Sơn, Tân Lạc, Đà Bắc, Cao Phong, Kim Bôi. Qua kiểm tra, hầu hết các đơn vị đều thực hiện tương đối tốt công tác quản lý VLNCN; chấp hành đầy đủ các quy định, thủ tục hành chính về quản lý VLNCN, công tác sử dụng VLNCN ở hầu hết các doanh nghiệp đã đi vào quy củ, thực hiện tốt công tác huấn luyện kỹ thuật an toàn VLNCN trong bảo quản và sử dụng VLNCN, nâng cao nhận thức và trình độ của người có liên quan trực tiếp đến hoạt động VLNCN ở doanh nghiệp. Các đơn vị đều lưu đầy đủ hồ sơ và các giấy tờ đảm bảo điều kiện được sử dụng VLNCN, giấy phép sử dụng VLNCN theo quy định của pháp luật, có quyết định bổ nhiệm chỉ huy nổ mìn, thành lập đội nổ mìn và hệ thống tổ chức thực hiện có đủ thành phần cơ cấu theo quy định tại Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về VLNCN;

Tuy nhiên bên cạnh những mặt tích cực, công tác quản lý, sử dụng VLNCN còn những tồn tại cần sớm khắc phục như: một số đơn vị lập sổ quản lý, thống kê VLNCN chưa đánh số thứ tự trang, chưa đóng dấu giáp lai, ghi chép chưa đầy đủ các số liệu trong sổ sách quản lý cấp phát, xuất nhập VLNCN và hộ chiếu nổ mìn, sử dụng máy nổ mìn để kích nổ chưa được kiểm định, không đo kiểm định kỳ hệ thống tiếp địa thu lôi chống sét....

Sau khi kiểm tra kết thúc đoàn kiểm tra đã yêu cầu các đơn vị có sai phạm phải có biện pháp khắc phục ngay những tồn tại, sai phạm; chấp hành đúng các quy định của pháp luật trong vận chuyển, bảo quản và sử dụng VLNCN; lãnh đạo các đơn vị cần quan tâm đúng mức về tầm quan trọng trong công tác vận chuyển, bảo quản và sử dụng VLNCN để có kế hoạch đào tạo tuyển dụng cán bộ, công nhân viên làm việc liên quan đến VLNCN đủ tiêu chuẩn theo quy định, đảm bảo an toàn trong hoạt động VLNCN.

Trong thời gian tới để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước về VLNCN, Sở Công Thương Hòa Bình sẽ tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, quản lý tại tất cả các đơn vị có liên quan đến việc sử dụng và bảo quản vật liệu nổ công nghiệp, để sớm phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những hành vi có thể mất an toàn; qua đó cũng nhằm góp phần ổn định sự phát triển kinh tế, chính trị và an ninh trên địa bàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

Banner vuong attp 
 hoidap copy
 ykien123

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212