Vật liệu nổ công nghiệp
vlncndvdkt 
 Kiểm tra việc sử dụng vật liệu nổ công nghiệp của đơn vị bị tạm dừng khai thác tại Công ty TNHH xây dựng thương mại Hùng Mạnh

Vừa qua, Sở Công Thương Hòa Bình đã tiến hành kiểm tra việc sử dụng vật liệu nổ công nghiệp của 17 đơn vị bị tạm dừng khai thác.  

          Qua kiểm tra cho thấy về cơ bản các đơn vị đã hoàn thành tuyến đường lên mỏ và đang tiến hành bạt ngọn cắt tầng; Thực hiện bạt ngọn cắt tầng cơ bản tuân thủ theo Thông báo số 584/TB-VPUBND ngày 26/01/2018 của Văn phòng UBND tỉnh... Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số đơn vị vi phạm không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để làm đường lên mỏ (sử dụng VLNCN để xử lý đá treo và bạt ngọn, khai thác), thực hiện không đúng theo Thông báo số 584/TB-VPUBND ngày 26/01/2018 của Văn phòng UBND tỉnh và mục đích ghi trong Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đã được cấp; Đơn vị sử dụng VLNCN làm đường lên mỏ nhưng đường lên mỏ không có trong thiết kế cơ sở đã được Sở Xây dựng thẩm định.

Kết thúc đợt kiểm tra, Sở Công Thương đã có văn bản báo cáo kết quả và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp xử lý đối với các đơn vị vi phạm.

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập