TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 4 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
vlncndvdkt 
 Kiểm tra việc sử dụng vật liệu nổ công nghiệp của đơn vị bị tạm dừng khai thác tại Công ty TNHH xây dựng thương mại Hùng Mạnh

Vừa qua, Sở Công Thương Hòa Bình đã tiến hành kiểm tra việc sử dụng vật liệu nổ công nghiệp của 17 đơn vị bị tạm dừng khai thác.  

          Qua kiểm tra cho thấy về cơ bản các đơn vị đã hoàn thành tuyến đường lên mỏ và đang tiến hành bạt ngọn cắt tầng; Thực hiện bạt ngọn cắt tầng cơ bản tuân thủ theo Thông báo số 584/TB-VPUBND ngày 26/01/2018 của Văn phòng UBND tỉnh... Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số đơn vị vi phạm không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để làm đường lên mỏ (sử dụng VLNCN để xử lý đá treo và bạt ngọn, khai thác), thực hiện không đúng theo Thông báo số 584/TB-VPUBND ngày 26/01/2018 của Văn phòng UBND tỉnh và mục đích ghi trong Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đã được cấp; Đơn vị sử dụng VLNCN làm đường lên mỏ nhưng đường lên mỏ không có trong thiết kế cơ sở đã được Sở Xây dựng thẩm định.

Kết thúc đợt kiểm tra, Sở Công Thương đã có văn bản báo cáo kết quả và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp xử lý đối với các đơn vị vi phạm.

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

Banner vuong attp 
 hoidap copy
 ykien123

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212