TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 20 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
 unnamed2222
 No min 2422014
 Sở Công Thương tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Ngày 26/5/2021, Sở Công Thương ra Kết luận thanh tra số 985/KL-SCT về việc thanh tra hoạt động vật liệu nổ công nghiệp.

 11avln 202
 Sở Công Thương triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 05/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý Vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Ngày 05/4/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tăng cường quản lý Vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

11-4975 
 UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Chỉ thị về việc tăng cường quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã được tăng cường và từng bước đi vào nề nếp, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, qua các đợt thanh, kiểm tra về hoạt động VLNCN vẫn còn tình trạng một số đơn vị vi phạm trong quá trình bảo quản, vận chuyển và sử dụng VLNCN; việc đầu tư xây dựng kho chứa VLNCN chưa được thực hiện thống nhất theo Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; nhiều nơi sử dụng VLNCN chưa tuân thủ chặt chẽ quy trình, quy định pháp luật về VLNCN, dẫn đến nguy cơ mất an toàn cho người lao động, gây ảnh hưởng đến môi trường, đời sống người dân. Đặc biệt trong năm 2020, tình hình sử dụng vật liệu nổ trái phép của một số các cá nhân trong tỉnh (tại xã Lạc Lương, huyện Yên Thủy, xã Văn Nghĩa và Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)… Một trong những nguyên nhân của tồn tại trên là do sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan chưa chặt chẽ, ý thức trách nhiệm của một số địa phương, đơn vị có hoạt động VLNCN chưa cao, chưa thực hiện tốt các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng VLNCN.

tccktdp 
 Đoàn thanh tra tại Công ty CP xây dựng thương mại Phát Đạt Hòa Bình

Nhằm tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đảm bảo quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đúng quy định. Vừa qua, Sở Công Thương ban hành Quyết định về việc thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về vật liệu nổ công nghiệp đối với các tổ chức có hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

tchovtnk 
 Sở Công Thương tăng cường công tác thanh tra về hoạt động VLNCN, khai thác mỏ và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh

          Ngày 18/9/2019, Sở Công Thương đã ra Kết luận thanh tra số 1227/KL-SCT về việc thanh tra về hoạt động vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), khai thác mỏ và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

tthc1

Banner vuong attp 
 hoidap copy
 ykien123

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212