TÌm kiếm

Công thương Hòa Bình

Ai đang online

Đang có 9 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
Banner vuong attp 
ktksegk 
 Sở Công Thương tăng cường công tác quản lý trong hoạt động khai thác khoáng sản và hoạt động vật liệu nổ công nghiệp

Ngày 20/3/2017, Sở Công Thương ban hành Công văn số 262/SCT-KTAT-MT về việc tăng cường công tác an toàn trong hoạt động khai thác khoáng sản và hoạt động vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN). Theo đó, Sở Công Thương yêu cầu các đơn vị hoạt động khoáng sản, đặc biệt đối với các đơn vị khai thác khoáng sản có sử dụng VLNCN thực hiện nghiêm các nội dung sau:

Trong hoạt động khai thác khoáng sản

           Chỉ được phép tiến hành khai thác sau khi gửi thông báo về giám đốc điều hành mỏ có đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn và năng lực quản lý, điều hành theo quy định; nộp thiết kế khai thác mỏ đã được thẩm định phê duyệt cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và hoàn thành các thủ tục về đất đai, môi trường và các thủ tục khác theo quy định.

Đối với các mỏ khai thác theo phương pháp lộ thiên: Thi công khai thác khoáng sản, bóc đất đá, đổ thải đảm bảo theo đúng thiết kế khai thác mỏ được thẩm định, phê duyệt theo quy định; xử lý ngay các khu vực có nguy cơ về sạt lở; quy hoạch, khảo sát địa chất công trình khu vực đổ thải, đổ thải đất đá tại bãi thải đảm bảo chiều cao, góc nghiêng sườn tầng bãi thải. Đối với các khu vực thải đất đá có nguy cơ trượt lở cao phải thực hiện đắp đê, kè chống sạt lở. Xây dựng phương án đối phó kịp thời để di dời hệ thống trạm điện, đường điện, máy móc, thiết bị khi khai thác xuống sâu nhằm tránh ngập nước khi không tháo khô mỏ kịp thời; củng cố tăng cường hệ thống phao, phà bơm thoát nước mỏ; khơi thông, dọn sạch hệ thống mương thoát nước trên mặt moong...

           Tại những khu vực khai thác vẫn để hiện tượng chập tầng hoặc sử dụng phương pháp khai thác khấu suốt theo lớp xiên, yêu cầu tiến hành lập, thẩm định, phê duyệt bổ sung thiết kế khai thác mỏ theo thực tế hiện trạng của mỏ đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác và thực hiện theo đúng các quy phạm kỹ thuật, quy phạm an toàn.

         Đối với các mỏ khai thác theo phương pháp hầm lò: tăng cường khoan thăm dò để tránh bục nước, bục khí trong quá trình thi công lò chuẩn bị, lò chợ khi khai thác tại các khu vực mỏ hầm lò có điều kiện địa chất công trình, địa chất thủy văn phức tạp. Bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên và tăng cường thêm máy móc, thiết bị thoát nước mỏ hầm lò. Lập phương án dự phòng để bơm thoát nước hầm lò khi xảy ra mất điện nhiều ngày; tiến hành kiểm tra nồng độ khí, thông gió trong các đường lò; tuân thủ thiết kế khai thác mỏ đã được thẩm tra, phê duyệt theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm hiện hành.

          Tạm dừng khai thác để tiến hành xử lý các khu vực khai thác chưa theo thiết kế mỏ và không đảm bảo an toàn.

          Trong hoạt động VLNCN

          Chỉ được phép sử dụng VLNCN sau khi đã có Giấy phép sử dụng, có đủ thiết kế hoặc  phương án nổ mìn và sử dụng VLNCN trong phạm vi đã được quy định trong Giấy phép.

         Tạm dừng sử dụng VLNCN tại các khu vực không đảm bảo khoảng cách an toàn theo quy định.

          Trước khi đầu tư mới, nâng cấp và bổ sung xây dựng công trình kho bảo quản VLNCN phải tiến hành lập, thẩm tra và phê duyệt thiết kế cơ sở công trình kho bảo quản VLNCN theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và các quy định về an toàn phòng chống cháy nổ.

          Vận chuyển, bảo quản và sử dụng VLNCN theo đúng Quy chuẩn quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp QCVN 02:2008/BCT.

           Sử dụng người lao động phải có chuyên môn phù hợp và phải được huấn luyện và cấp giấy chứng nhận kỹ thuật an toàn theo quy định.

           Sở Công Thương Hòa Bình phối hợp với các Cơ quan chức năng kiểm tra việc thi công khai thác mỏ theo thiết kế và công tác quản lý, bảo quản và sử dụng VLNCN, báo cáo UBND tỉnh xử lý những trường hợp khai thác không có thiết kế hoặc không đúng theo thiết kế và kiến nghị thu hồi Giấy phép sử dụng VLNCN đối với các mỏ có nguy cơ xảy ra mất an toàn, mất VLNCN.

 

Nguồn: TTKC&TVPTCN

 

tthc1

 hoidap copy
 ykien123
 25dichvutjietyeu

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212

 

 fc22e5ab42c98797ded8