Khai thác và chế biến khoáng sản

Thực hiện Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 11/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về hoạt động của Ban chỉ đạo đôn đốc thu nộp Ngân sách của tỉnh năm 2021.

Trên cơ sở thông báo tại Văn bản số 4178/CTHBI-QLN ngày 15/7/2021 của Cục Thuế tỉnh Hòa Bình về việc phối hợp thực hiện xử lý nợ thuế. Để hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước, tránh tình trạng nợ đọng kéo dài. Ngày 21/7/2021, Sở Công Thương đã có văn bản đề nghị các đơn vị khai thác khoáng sản có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghiêm túc nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và các khoản nợ thuế, phí khác theo quy định; đối với các đơn vị cố tình không chấp hành, Sở Công Thương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và xem xét đình chỉ hoặc thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đã cấp theo quy định.

Nguồn: Phòng KTAT&MT

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập