Khai thác và chế biến khoáng sản
 ubkttytm
Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TU ngày 12/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đối với Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Sở Công Thương

Ngày 24/5/2021, tại Sở Công Thương, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TU ngày 12/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đối với Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Sở Công Thương. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đinh Văn Hùng – TUV, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn; các thành viên trong đoàn kiểm tra. Dự hội nghị về phía Sở Công Thương có đồng chí Vũ Xuân Khải – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở; đồng chí Bùi Xuân Hùng – ĐUV, Phó Giám đốc Sở; các đồng chí lãnh đạo phòng Kỹ thuật an toàn và môi trường, Thanh tra Sở.

Thời gian qua, Đảng ủy Sở Công Thương đã triển khai, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về khoáng sản, Chỉ thị số 52-CT/TU ngày 12/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến toàn thể đảng viên, cán bộ, lao động, nhân viên của đơn vị, ngoài ra lồng ghép tại các hội nghị, tổng kết Đảng hàng năm. Đồng thời, Sở Công Thương cũng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các cơ quan có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định, Chỉ thị, Quy chế phối hợp đối với hoạt động khai thác khoáng sản: Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình; Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 05/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh… Hàng năm, Sở ban hành các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo, đôn đốc đến các đơn vị khai thác khoáng sản và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về khoáng sản, vật liệu nổ công nghiệp, đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Tính đến thời điểm hết tháng 4 năm 2021 trên địa bàn tỉnh có 64 đơn vị có hoạt động VLNCN để khai thác khoáng sản với số Giấy phép được cấp là 70 Giấy phép sử dụng VLNCN. Từ năm 2019 đến nay, Sở Công Thương đã triển khai thanh tra đối với 54 đơn vị có hoạt động khai thác khoáng sản sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, xử phạt vi phạm hành chính đối với 02 tổ chức (phạt cảnh cáo), phạt tiền với 08 tổ chức, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính 44 triệu đồng.

Bên cạnh những mặt đạt, Sở Công Thương vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh, cụ thể: Sự phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản của một số cơ quan, đơn vị, địa phương đôi lúc còn chưa thực sự chặt chẽ. Công tác kiểm tra, rà soát hoạt động khai thác khoáng sản trái phép đã triển khai nhưng chưa thực sự kịp thời. Còn diễn ra tình trạng cất giấu, tàng trữ, sử dụng trái phép VLNCN trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn Đinh Văn Hùng ghi nhận những kết quả mà Sở Công Thương đã đạt được trong thời gian qua trong công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Đồng thời, đồng chí đề nghị Sở Công Thương trong thời gian tới tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức của pháp luật về khoáng sản, bảo vệ môi trường, bảo quản, vận chuyển, sử dụng VLNCN, ATVSLD-PCCN; thường xuyên, quyết liệt trong công tác thanh tra kiểm tra, đôn đốc  thực hiện nghiêm túc các quy định về hoạt động khoáng sản và các nghĩa vụ tài chính đến các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: Phòng KTAT&MT

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập