Khai thác và chế biến khoáng sản
tchovtnk 
 Sở Công Thương tăng cường công tác thanh tra về hoạt động VLNCN, khai thác mỏ và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh

          Ngày 18/9/2019, Sở Công Thương đã ra Kết luận thanh tra số 1227/KL-SCT về việc thanh tra về hoạt động vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), khai thác mỏ và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

         Theo đó, qua thanh tra tại 15 đơn vị hoạt động VLNCN, khai thác mỏ và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Nhìn chung, các đơn vị cơ bản tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động VLNCN, khai thác mỏ và chế biến khoáng sản như: Lưu trữ đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động VLNCN, khai thác mỏ và chế biến khoáng sản của đơn vị; lập hệ thống sổ sách thống kê quản lý nhập xuất, cấp phát VLNCN, biên bản trước, sau khi nổ mìn, hộ chiếu khoan nổ mìn; có phương án đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, kế hoạch phòng ngừa ứng phó khẩn cấp kho bảo quản VLNCN theo quy định; lãnh đạo, người quản lý, những đối tượng liên quan đến hoạt động VLNCN có trình độ chuyên môn tương xứng vị trí, chức trách đảm nhiệm, được huấn luyện về kỹ thuật an toàn trong hoạt động VLNCN, PCCC và ứng phó sự cố trong hoạt động VLNCN; kho chứa VLNCN cơ bản đáp ứng các điều kiện về an ninh, trật tự, PCCC theo quy định; việc sử dụng VLNCN cơ bản tuân thủ theo các nội dung quy định trong Giấy phép sử dụng VLNCN và các quy định của pháp luật về VLNCN.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đã đạt được, một số đơn vị vẫn còn những hạn chế tồn tại nhất định như: Sử dụng người chưa được huấn luyện, kiểm tra cấp Giấy chứng nhận kỹ thuật an toàn VLNCN; không tổ chức huấn luyện định kỳ, huấn luyện lại đối với các đối tượng có liên quan trực tiếp đến hoạt động VLNCN; không có cảnh báo, ký hiệu cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực bảo quản VLNCN, tiền chất thuốc nổ theo quy định; biển báo “Nguy hiểm - cấm lửa” trên các đường vào nơi bảo quản VLNCN chưa đầy đủ… Đoàn thanh tra đã chấn chỉnh, hướng dẫn và xử lý các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Nguồn: Thanh tra Sở

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập