TÌm kiếm

Công thương Hòa Bình

Ai đang online

Đang có 26 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
Banner vuong attp 
clvlncnh 
 

           Ngày 06/3/2019, Sở Công Thương ra Văn bản số 260/SCT-KTAT-MT yêu cầu các đơn vị khai thác khoáng sản và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) thực hiện một số nội dung nhằm tăng cường công tác an toàn trong hoạt động khai thác khoáng sản và hoạt động VLNCN.

            Theo đó, đối với động khai thác khoáng sản, chỉ được phép tiến hành khai thác sau khi đã xây dựng cơ bản mỏ xong; nộp thiết kế khai thác mỏ đã được thẩm định phê duyệt cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và hoàn thành các thủ tục về đất đai, môi trường và các thủ tục khác theo quy định. Thực hiện khai thác trên toàn khu vực mỏ theo đúng thiết kế đã được phê duyệt. Không bố trí người làm vào những khu vực mất an toàn; tạm dừng khai thác để tiến hành xử lý các khu vực khai thác chưa theo thiết kế mỏ và không đảm bảo an toàn theo đúng quy định. Tăng cường khoan thăm dò để tránh bục nước, bục khí trong quá trình thi công lò chuẩn bị, lò chợ khi khai thác tại các khu vực mỏ hầm lò có điều kiện địa chất công trình, địa chất thủy văn phức tạp. 

Đối với hoạt động VLNCN, thực hiện nổ mìn đúng thiết kế, phương án nổ mìn đã được phê duyệt. Tạm dừng sử dụng VLNCN tại các khu vực không đảm bảo khoảng cách an toàn để lập biện pháp an toàn bổ sung trình cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành kiểm tra giám sát. Sử dụng người lao động phải đáp ứng điều kiện về trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo quy định. Đối với các kho VLNCN cố định chưa có hồ sơ và hồ sơ thiết kế kho bảo quản VLNCN chưa được Sở Công Thương thẩm định yêu cầu các đơn vị phải tiến hành lập hồ sơ thiết kế kho VLNCN gửi Sở Công Thương thẩm định.

Nguồn: phòng KTAT&MT

tthc1

 hoidap copy
 ykien123
 25dichvutjietyeu

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212