TÌm kiếm

Công thương Hòa Bình

Ai đang online

Đang có 28 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
Banner vuong attp 
mdna 
 Sở Công Thương tăng cường công tác thanh tra hoạt động vật liệu nổ công nghiệp; hoạt động khai thác mỏ và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Ngày 20/4/2018, Sở Công Thương ban hành Kết luận thanh tra về việc thanh tra hoạt động vật liệu nổ công nghiệp; hoạt động khai thác mỏ và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

         Theo đó, thời điểm thanh tra, 19 tổ chức được thanh tra có hoạt động VLNCN, hoạt động khai thác mỏ và chế biến khoáng sản cơ bản tuân thủ các quy định của pháp luật về hồ sơ pháp lý, điều kiện về cán bộ, người liên quan trực tiếp đến hoạt động VLNCN. Quá trình hoạt động VLNCN và khai thác, chế biến từ thời kỳ thanh tra chưa để xảy ra sự cố mất an toàn nghiêm trọng về người và tài sản.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như 13/19 tổ chức chưa ghi đầy đủ số trang, đóng dấu pháp lý, giáp lai các trang tại: Hộ chiếu nổ mìn, Biên bản trước, sau nổ mìn, Phiếu lệnh, sổ quản lý xuất nhập, cấp phát VLNCN theo quy định và hướng dẫn tại Công văn số 155/SCT-KTATCN ngày 03/6/2008 của Sở Công Thương Hòa Bình về việc hướng dẫn lập sổ quản lý, thống kê, hộ chiếu khoan nổ mìn và biên bản kiểm tra trước và sau nổ mìn; 01 tổ chức có Giấy chứng nhận kỹ thuật an toàn VLNCN của người liên quan trực tiếp đến hoạt động VLNCN đã hết giá trị sử dụng; 02 tổ chức đã chấm dứt hoạt động VLNCN và dừng hoạt động khai thác mỏ chế biến khoáng sản nhưng chưa có thông báo tạm dừng hoạt động VLNCN với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 03 tổ chức có biển báo nguy hiểm tại giới hạn vùng nguy hiểm khi n mìn, bảng chỉ dẫn an toàn chưa đầy đủ; 01 tổ chức chưa trang bị đầy đủ phương tiện, dụng cụ chữa cháy kho bảo quản VLNCN; 14/19 tổ chức khai thác không đúng theo thiết kế khai thác mỏ đã được phê duyệt, một số mỏ khai thác còn đá treo, đá om tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao.

Kết thúc đợt thanh tra, Đoàn Thanh tra đã tham mưu Giám đốc Sở Công Thương ban hành Kết luận thanh tra. Qua đóđã kiến nghị các biện pháp xử lý đối với các đơn vị được thanh tra, đồng thời yêu cầu các phòng chuyên môn của Sở trong thời gian tới tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực hoạt động VLNCN trên địa bàn tỉnh theo các quy định của pháp luật; Xử lý, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các tổ chức có hoạt động VLNCN, hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản vi phạm các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn trong bảo quản, sử dụng, vận chuyển VLNCN, trong khai thác mỏ và chế biến khoáng sản.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

tthc1

 hoidap copy
 ykien123
 25dichvutjietyeu

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212