TÌm kiếm

Công thương Hòa Bình

Ai đang online

Đang có 32 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
Banner vuong attp 
vln21017 
 Sở Công Thương tăng cường công tác quản lý nhà nước về VLNCN và khai thác chế biến khoáng sản trên địa bàn

Trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, đặc biệt là khai thác tài nguyên khoáng sản, việc sử dụng VLNCN liên quan trực tiếp đến vấn đề an toàn lao động. Bởi vậy để đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối trong quá trình sản xuất, kinh doanh, sử dụng VLNCN, khai thác chế biến khoáng sản, thời gian qua Sở Công Thương đã triển khai, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về VLNCN  và khai thác chế biến khoáng sản trên địa bàn được phân công quản lý.

Trong năm 2017, Sở Công Thương đã thẩm định trình UBND tỉnh cấp 37 Giấy phép sử dụng VLNCN cho 31 đơn vị, trong đó: có 22 Giấy phép sử dụng VLNCN để khai thác khoáng sản, 15 Giấy phép sử dụng VLNCN để thi công các công trình; Về công tác thanh tra, Sở đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện thanh tra việc tuân thủ, duy trì các điều kiện trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, khai thác mỏ và chế biến khoáng sản đối với các đơn vị trên địa bàn tỉnh. Qua công tác thanh tra đã phát hiện và chấn chỉnh kịp thời các đơn vị vi phạm.

Việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về VLNCN và khai khác chế biến khoáng sản đã giúp các đơn vị hoạt động vật liệu nổ công nghiệp và khai thác chế biến khoáng sản cơ bản chấp hành nghiêm túc các quy định trong bảo quản và sử dụng VLNCN, đảm bảo an toàn, an ninh xã hội, góp phần vào sự phát triển kinh tế chung của tỉnh.

Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả hơn nữa công tác quản lý nhà nước về VLNCN, khai thác chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các Sở, Ngành tăng cường công tác kiểm tra việc thi công khai thác theo thiết kế mỏ, kiên quyết xử lý những trường hợp khai thác không có thiết kế hoặc không đúng theo thiết kế mỏ đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt; Kiểm tra việc quản lý, bảo quản và sử dụng VLNCN trong khai thác khoáng sản, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

tthc1

 hoidap copy
 ykien123
 25dichvutjietyeu

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212